Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Tilaajille

Suun­ni­tel­mat Oulun Osuus­pan­kin uudesta pää­kont­to­ris­ta ku­rot­ta­vat kor­keal­le – katso neljän vaih­to­eh­don ha­vain­ne­ku­vat, ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus kertoa mie­li­pi­teen­sä eh­do­tuk­sis­ta

Oulun keskustassa keskeiselle paikalle nousevan konttoritalon arkkitehtuurikilpailu ratkeaa kesäkuun loppuun mennessä.

Oulun Osuuspankin arkkitehtuurikilpailuun lähetetyt neljä suunnitelmaa ovat nähtävillä ja myös yleisö pääsee kertomaan mielipiteensä suunnitelmista. Kutsukilpailuun osallistui neljä suomalaista arkkitehtitoimistoa Huttunen-Lipasti Arkkitehdit, Jkmm Arkkitehdit, Linja Arkkitehdit sekä Luo Arkkitehdit.

Oulun Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posion mukaan keskeisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuspaikan vuoksi vaatimukset suunnitelmille ovat laajat. Keskeisen sijainnin vuoksi myös rakennuksen suunnitteluprosessista haluttiin mahdollisimman avoin.

– Halusimme, että ihmiset pääsevät kertomaan mielipiteitään kilpailusta mahdollisimman pian. Se oli koko kilpailutuksen lähtökohta.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.