Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Suomi va­rau­tuu voi­mak­kaam­piin maas­to­pa­loi­hin – Ruotsin sam­mu­tus­len­to­ko­neet tulevat tar­vit­taes­sa avuksi

Suomi varautuu entistä voimakkaampiin maastopaloihin tulevaisuudessa. Tänä vuonna Suomella on ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada avuksi Ruotsin sammutuslentokoneita

Suomi varautuu entistä voimakkaampiin maastopaloihin tulevaisuudessa. Tänä vuonna  Suomella on ensimmäistä kertaa mahdollisuus saada avuksi Ruotsin sammutuslentokoneita Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismin kautta.

Ruotsiin on unionin pelastuspalvelumekanismin avulla hankittu rescEU-sammutuskoneita, joilla on vahvistettu sammutuskapasiteettia EU:ssa.

– Suomen ja Ruotsin yhteistyö ja toimivat yhteistyörakenteet ovat tärkeitä tulevaan metsäpalokauteen varautumisessa. Euroopan unionin yhteisten kapasiteettien kehittäminen on oleellista, jotta voidaan paremmin yhdessä varautua ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin haasteisiin, sanoo pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka sisäministeriöstä.

– Ruotsilla on kaksi metsäpalojen sammutukseen tarkoitettua lentokonetta käytettävissä rescEU-valmiusreserviin. Osallistumme tähän harjoitukseen, jotta meillä on tarvittaessa yhteinen valmius Suomen kanssa, sanoo Petronella Norell, kansallisista ja pelastuspalveluoperaatioista vastaavan osaston päällikkö Ruotsin valmiusvirastosta.

Suomen ja Ruotsin pelastusviranomaisten päälliköt tapaavat Jämijärvellä tiistaina ja keskiviikkona.

Suomi tekee yhteistyötä  maastopaloihin varautumisessa myös muiden Pohjoismaiden ja Itämeren alueen maiden kanssa.