Liikenne: Sii­ka­joen­ky­läl­lä kaikki tie­tä­vät, missä on Suomen surkein tie – ­Ka­le­va testasi reitin

Luitko jo tämän: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Pääkirjoitus: Seppien syn­ty­mi­nen vaatii myös lä­hi­ope­tus­ta ja oh­jaus­ta, ja nyt liian moni am­mat­tiin opis­ke­le­va jää niitä vaille

Suo­ma­lai­set ovat lah­joit­ta­neet en­nä­tyk­sel­li­set kaksi mil­joo­naa euroa Uk­rai­nan lap­sil­le

Ukrainalaisia Kiovan metroaseman suojissa maanantaina 28. helmikuuta.
Ukrainalaisia Kiovan metroaseman suojissa maanantaina 28. helmikuuta.
Kuva: ANDRII NESTERENKO

Suomalaiset ovat lahjoittaneet Unicefille ukrainalaisten lasten auttamiseen jo kaksi miljoonaa euroa. Tämä on on suurin yksittäiseen kriisiin kerätty summa lyhyessä ajassa.

– Ukrainan lasten ja perheiden tilanne on sydäntäsärkevä, mutta suomalaisten auttamishalu luo toivoa, sanoo Suomen Unicefin pääsihteeri Marja-Riitta Ketola järjestön tiedotteessa.

– Unicef on Ukrainassa ja naapurimaissa paikan päällä, ja suomalaisten tuella pystytään tekemään paljon. Avuntarve kasvaa jatkuvasti ja jokainen lahjoitus auttaa.

Unicefin mukaan kriisi koskettaa kaikkia Ukrainan 7,5 miljoonaa lasta. Sadat tuhannet ukrainalaiset ovat jääneet ilman puhdasta vettä ja sähköä taistelujen tuhottua infrastruktuuria.

Unicef toimittaa konfliktialueille puhdasta vettä ja erilaisia avustustarvikkeita. Järjestöllä on lisäksi kolmetoista liikkuvaa lastensuojeluyksikköä, jotka tarjoavat psykososiaalista tukea traumatisoituneille lapsille.

– Unicef ei jätä Ukrainan lapsia, turvallisuushaasteista huolimatta. Tällä hetkellä maassa on noin 140 järjestön työntekijää, Unicefin humanitaarisen työn asiantuntija Tarmo Heikkilä kertoo.

Unicef auttaa myös Ukrainan naapurimaissa, jonne sotaa on paennut jo yli puoli miljoonaa ihmistä, pääosin lapsia ja naisia. Parhaillaan järjestö organisoi hätäapukeskusten käyttöönottoa suosituimpien pakolaisreittien varrelle. Vastaavia keskuksia käytettiin vuosien 2015–2016 pakolaiskriisin aikana.

– Näissä keskuksissa pakenevat perheet saavat yhdestä paikasta erilaisia palveluja. Keskuksissa esimerkiksi jaetaan hätäaputarvikkeita, ja niissä on turvallisia tiloja äideille ja lapsille levähtämistä ja leikkimistä varten, Heikkilä kertoo.

Keskuksissa myös tunnistetaan ja suojellaan yksin liikkuvia pakolaislapsia.