Jääkiekko: Kuun­te­le suoraa lä­he­tys­tä Kär­pät–TPS-ot­te­lus­ta

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Stora Enso aikoo sulkea Kemin Veit­si­luo­don teh­taan, työ­paik­ka läh­dös­sä yli 600 ih­mi­sel­tä

-
Kuva: Jussi Leinonen

Stora Enso suunnittelee Kemin Veitsiluodon tehtaan sulkemista.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että se suunnittelee lopettavansa sellun ja paperin tuotannon pysyvästi Veitsiluodon tehtaalla. Suunniteltu sulkeminen toteutettaisiin vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä eli kesän tai alkusyksyn aikana.

Veitsiluodon tehtaan sulkeminen veisi työt suoraan 670 henkilöltä. Lisäksi tehtaalla työskentelee alihankkijoita, joihin sulkeminen vaikuttaisi. Työntekijöistä 530 työskentelee Paper-divisioonassa ja 140 kunnossapitoyhtiö Eforassa.

Stora Enson suunnitelmista Veitsiluodon tehtaan sulkemisesta uutisoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Kemin tehdasrintamalta on kuultu muitakin suuria uutisia tänä vuonna. Helmikuussa Metsä Group kertoi rakentavansa Kemiin uuden biotuotetehtaan.

Stora Enso on muuttanut toimintaansa Pohjois-Suomessa viime vuosina. Yhtiö muutti Oulun paperitehtaaltaan yhden paperikoneen kartonkikoneeksi ja sulki toisen paperikoneista. Muutokset johtivat 365 henkilön irtisanomiseen.

Stora Enson suunnitelmissa Veitsiluodon saha jatkaisi yhä toimintaansa. Saha työllistää noin 50 henkilöä. Lisäksi Stora Enso pyrkii myymään omistamansa 50 prosentin osuuden satamaoperaattori Kemi Shipping Oy:stä.

Stora Enson Veitsiluodon tehdas Kemissä.
Stora Enson Veitsiluodon tehdas Kemissä.
Kuva: Miila Kankaanranta

Vuonna 1922 perustetun Kemin Veitsiluodon tehtaan vuotuinen tuotantokapasiteetti on yhteensä 790 000 tonnia. Tehtaalla on kolme paperikonetta, joista kaksi tuottaa päällystämätöntä hienopaperia toimistokäyttöön ja yksi päällystettyä paperia. Lisäksi tehdasalueella on sellutehdas, hiomo, arkittamo ja saha.

Veitsiluodon tehtaille jäisi väkeä näillä näkyminen töihin kourallinen.

– Viisikymmentä ihmistä jäisi sahalle töihin ja lisäksi toiset viisikymmentä ihmistä Stora Enson palveluyksiköihin, kertoo viestintäjohtaja Satu Härkönen.

Suunnitelmissa myös toisen tehtaan sulkeminen

Samaan aikaan Stora Enso suunnittelee sulkevansa myös Kvarnsvedenin tehtaan Ruotsin Borlängessä. Kyseisen tehtaan sulkeminen veisi työt 440 henkilöltä.

Yhtiö on Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horstin mukaan tutkinut  useita vaihtoehtoja Veitsiluodon ja Kvarnsvedenin tehtaiden taloudellisen tilanteen parantamiseksi.

–Mikään näistä vaihtoehdoista ei kuitenkaan ole osoittautunut toteuttamiskelpoiseksi tehtaiden kustannuskilpailukykyisen tulevaisuuden varmistamiseksi.

Samaan aikaan yhtiö toteaa, ettei se tee mitään päätöksiä suunnitelluista sulkemisista tai henkilöstövaikutuksista, ennen kuin paikalliset yt-neuvottelut on saatu päätökseen.

– Mikäli tehtaat päätetään sulkea, teemme tiivistä yhteistyötä yhdessä Stora Enson muiden toimipaikkojen, Kemin ja Borlängen kaupunkien ja muiden sidosryhmien kanssa tukeaksemme työntekijöiden uudelleen työllistämistä ja kouluttamista sekä käymme keskusteluja myös vaihtoehtoisten käyttötapojen löytämiseksi tehdasalueille, Kati ter Horst toteaa.

Stora Enson mukaan sekä Veitsiluodon että Kvarnsvedenin tehtaat ovat tappiollisia, eikä yhtiö usko niiden saavuttavan tyydyttävää tasoa tulevaisuudessakaan.

Tehtaiden sulkeminen vähentäisi Stora Enson paperintuotantokapasitettia 35 prosentilla ja laskisi paperiliiketoiminnan liikevaihto laskisi noin 600 miljoonaa euroa vuodessa.

Veitsiluodon tehtaan sulkemisen jälkeen yhtiölle jäisi Suomeen vain yksi paperitehdas. Anjalan tehtaalla valmistetaan muun muassa kirjapapereita ja parannettua sanomalehtipaperia ja erikoissanomalehtipaperia.