Pääkirjoitus: Suomen side Ruot­siin vah­vem­pi ja ta­sa-ar­voi­sem­pi kuin yli 200 vuo­teen, on jo aika unohtaa komp­lek­sit

Suurpetokeskus: Tuore tar­kas­tus kertoo useista puut­teis­ta Kuu­sa­mon suur­pe­to­kes­kuk­ses­sa

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sotkamo Sil­ve­rin kai­vos­toi­min­ta kasvaa yli kol­min­ker­tai­sek­si – kai­vok­sel­le käyt­töön uusi ym­pä­ris­tön tark­kai­lu­oh­jel­ma

Sotkamo Silver Oy:n Sotkamon hopeakaivoksen kaivos laajenee ja ottaa käyttöön uuden tarkkailuohjelman. Kainuun ja Lapin ELY-keskukset hyväksyivät uuden tarkkailusuunnitelman.

ELY-keskukset tekivät muutoksia ja lisäyksiä esitettyyn tarkkailusuunnitelmaan. Muutoksia tehtiin muun muassa kaivannaisjätteiden, pohjavesivaikutusten, vesistövaikutusten sekä kalataloudelliseen laajempaan tarkkailuun.

Pohjavesivaikutusten tarkkailun osalta yhtiötä velvoitetaan asentamaan uusi pohjavesiputki vaikutusten seurantaa varten. Vesistövaikutusten tarkkailua laajennettiin esitetystä.

Kalataloustarkkailuun lisättiin uusi tarkkailupiste sekä velvoitettiin määrittämään kalojen metallipitoisuudet myös kuhasta ahvenen ja hauen lisäksi.

Kaivos kasvattaa kokonaislouhintamäärää 500 000 tonnista 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa. Samalla avolouhintaa tapahtuu nyt myös osittain kesäisin.