ADHD: Oulussa ke­hi­tet­tiin peli, joka voi jopa pal­jas­taa lapsen ADHD:n

Sirkus: Kahden lapsen äiti sai syk­syl­lä puhelun ja päätti karata sir­kuk­sen matkaan

Oulu: Ro­tuaa­rin palloa vaivaa mys­ti­nen vika, jota sel­vi­te­tään edel­leen

Mainos: Markkinointitoimisto Kolmas Polvi etsii markkinoinnin asiantuntijaa - tutustu ja hae tästä

Sotkamo Sil­ve­rin kai­vos­toi­min­ta kasvaa yli kol­min­ker­tai­sek­si – kai­vok­sel­le käyt­töön uusi ym­pä­ris­tön tark­kai­lu­oh­jel­ma

Sotkamo Silver Oy:n Sotkamon hopeakaivoksen kaivos laajenee ja ottaa käyttöön uuden tarkkailuohjelman. Kainuun ja Lapin ELY-keskukset hyväksyivät uuden tarkkailusuunnitelman.

ELY-keskukset tekivät muutoksia ja lisäyksiä esitettyyn tarkkailusuunnitelmaan. Muutoksia tehtiin muun muassa kaivannaisjätteiden, pohjavesivaikutusten, vesistövaikutusten sekä kalataloudelliseen laajempaan tarkkailuun.

Pohjavesivaikutusten tarkkailun osalta yhtiötä velvoitetaan asentamaan uusi pohjavesiputki vaikutusten seurantaa varten. Vesistövaikutusten tarkkailua laajennettiin esitetystä.

Kalataloustarkkailuun lisättiin uusi tarkkailupiste sekä velvoitettiin määrittämään kalojen metallipitoisuudet myös kuhasta ahvenen ja hauen lisäksi.

Kaivos kasvattaa kokonaislouhintamäärää 500 000 tonnista 1,8 miljoonaan tonniin vuodessa. Samalla avolouhintaa tapahtuu nyt myös osittain kesäisin.