Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­pi­mi­sen kult­tuu­ris­ta on pi­det­tä­vä kiinni – onko meillä kohta työ­mark­ki­nat, jossa työ­eh­dot voivat vaih­del­la ra­jus­ti­kin samalla alalla?

Suomalaisen hyvinvointivaltion peruskivenä on ollut vahva sopimisen kulttuuri, jota on nakerrettu elinkeinoelämän toimesta jo hyvän tovin.

Hiljattain Metsäteollisuus ry ilmoitti lopettavansa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. Liitot ovat tästä huolimatta vielä työntekijöiden edustajina neuvottelupöydissä, tällä kertaa yksittäisten yritysten kanssa.

Poliittisesti ilmoitus tuli juuri oikeaan aikaan oikeiston ja yrittäjien kannalta. Suomi painiskelee tällä hetkellä globaalin pandemian kanssa, jonka vuoksi vasemmistojohtoinen hallitus on joutunut ottamaan tuntuvasti velkaa talouden toiminnan, kansalaisten hyvinvoinnin ja pitkän aikavälin työllisyystoimien rahoittamiseksi.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.