Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Si­sä­mi­nis­te­riö: Ve­nä­läis­ten tur­va­paik­ka­ha­ke­mus­ten määrä ei ole kas­va­nut lii­ke­kan­nal­le­pa­non seu­rauk­se­na – vii­kos­sa ha­ke­muk­sia on kir­jat­tu noin 90 kap­pa­let­ta

Sisäministeriön mukaan venäläisten turvapaikkahakemusten määrä ei ole muuttunut merkittävästi osittaisen liikekannallepanon seurauksena. Kuluvan vuoden aikana venäläiset ovat jättäneet kaikkiaan noin 500 hakemusta, kun taas viime vuosien keskiarvo on ollut noin 200–500 hakemusta vuodessa.

Sisäministeriö kertoo Twitterissä, että viimeisen viikon aikana Venäjän kansalaisten turvapaikkahakemuksia on tullut Suomessa yhteensä 92 kappaletta. Maanantain 26. syyskuuta aikana hakemusta kirjattiin 35.

– Alkuvaiheen kasvun jälkeen hakemusten ei odoteta merkittävästi lisääntyvän, ellei Venäjän tilanteessa tai Venäjän rajaviranomaisten toiminnassa tapahdu oleellisia muutoksia. Viranomaiset seuraavat tiiviisti tilannetta, sisäministeriö kertoo.

Viranomaisten mukaan asevelvollisuus tai liikekannallepano ei suoraan ole peruste myöntää kansainvälistä suojelua.

– Kaikki turvapaikkahakemukset tutkitaan kuitenkin yksilöllisesti. Suojelua voi saada, jos on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi esimerkiksi poliittisen mielipiteen takia.

Valtioneuvosto valmistelee tällä hetkellä periaatepäätöstä, jolla Venäjän kansalaisten maahantuloa ja viisumien myöntämistä voitaisiin rajoittaa merkittävästi. Jatkossa tulijoiden määriin voi vaikuttaa myös se, rajoittaako Venäjä asevelvollisuusikäisten maastalähtöä.