Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun yli­opis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Silmät tark­ka­na testien taus­tal­la – Aarne Mäkelä kiertää PI­SA-tut­ki­muk­sen laa­dun­tark­kai­li­ja­na kou­luil­la

OULU
Kun Aarne Mäkelä suuntaa laaduntarkkailijana PISA-tutkimukseen valmistautuvalle koululle, hän ottaa sinne yhteyttä pari päivää etukäteen. Tarkoituksena ei ole kylvää jännitystä, vaan olla huomaamattomana taustalla.
Kun Aarne Mäkelä suuntaa laaduntarkkailijana PISA-tutkimukseen valmistautuvalle koululle, hän ottaa sinne yhteyttä pari päivää etukäteen. Tarkoituksena ei ole kylvää jännitystä, vaan olla huomaamattomana taustalla.
Kuva: Pekka Kallasaari

Legendaarinen PISA-tutkimus on tänä keväänä jälleen käynnissä. 15-vuotiaille oppilaille tehtävillä testeillä selvitetään avaintaitoja matematiikassa, luonnontieteessä ja lukemisessa. Tuloksista uutisoidaan näyttävästi, mutta sen sijaan PISA-tutkimuksen laaduntarkkailu on saanut vähemmän huomiota.

Yli-iiläinen kasvatustieteen tohtori Aarne Mäkelä kiertää laaduntarkkailijana Oulun seudun kouluissa ja Lapin läänin alueella. Hän on ainoa laatuaan Pohjois-Suo­messa.