Pääkirjoitus: Ei laak­soa, ei kuk­ku­laa – vaa­ka­suo­ra ta­lou­den kas­vu­käy­rä lisää sääs­tö­pai­nei­ta

Luitko jo tämän: Ase­ma­kaa­vois­ta va­li­tuk­set menevät Oulussa läpi ää­rim­mäi­sen harvoin

Kalevan vaalivartti: Se­bas­tian Tynk­ky­sen so­me­tai­dot ja tapaus Mikko Kärnä

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueen ra­ken­ta­mi­nen alkaa – val­mis­te­lu­toi­mi­elin vastaa pää­tök­sen­teos­ta ensi vuoteen saakka

Eduskunta on hyväksynyt sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan lakikokonaisuuden ja lain hyvinvointialueesta. Kokonaisuudessaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen, kerrotaan POPSoten tiedotteessa.

Pohjois-Pohjanmaa muodostaa yhden Suomen 21 hyvinvointialueesta. Väliaikainen valmistelutoimielin on hyvinvointialueen ylin päätöksentekoelin, kunnes aluevaltuusto ja sen asettama aluehallitus aloittavat toimintansa vuoden 2022 maaliskuussa.

Tänä aikana toimielimelle antaa poliittista ohjausta suppea ja laaja poliittinen seurantaryhmä.

Väliaikainen valmistelutoimielin kokoontui ensimmäisen kerran tänään tiistaina 6.7. Valmistelutoimielin järjestäytyi, kävi läpi voimaanpanolain mukaiset tehtävät ja toimivallan sekä hyväksyi työjärjestyksen.

Kokouksessa hyväksyttiin, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaishallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut hankitaan Monetra Oulu Oy:ltä. Sopimus koskee vain väliaikaishallintoa, ja hyvinvointialueen varsinaisen toiminnan osalta asiasta päätetään erikseen.

Valmistelutoimielin hyväksyi hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion ja päätti käynnistää muun toimielintä täydentävän rekrytoinnit. Rekrytointi-ilmoitukset avautuvat Kuntarekry-järjestelmässä huomenna keskiviikkona  7.7.

Lue lisää: Van­hus­ten­hoi­don val­von­ta ollut lepsua pitkän aikaa – tut­ki­jat eh­dot­ta­vat tulossa ole­vil­le hy­vin­voin­ti­alueil­le mah­dol­li­suut­ta antaa uh­ka­sak­ko

Hiuk­ka­vaa­ran kes­kuk­seen suun­ni­tel­laan uutta, isoa hy­vin­voin­ti­kes­kus­ta – hanke olisi to­teu­tues­saan yli 18 mil­joo­nan hin­tai­nen