Sel­vi­tys: Päih­ty­mys ja kul­jet­ta­jan huono asenne ovat keski- ja poh­jois­poh­jan­maa­lais­ten mie­les­tä suu­rim­pia vaa­ra­te­ki­jöi­tä lii­ken­tees­sä

Päihtymys, auton kuljettajan huono asenne ja liian suuret nopeudet ovat pohjoispohjanmaalaisten ja keskipohjanmaalaisten mielestä suurimmat liikenteen vaaratekijät.
Päihtymys, auton kuljettajan huono asenne ja liian suuret nopeudet ovat pohjoispohjanmaalaisten ja keskipohjanmaalaisten mielestä suurimmat liikenteen vaaratekijät.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Päihtymys, auton kuljettajan huono asenne ja liian suuret nopeudet ovat pohjoispohjanmaalaisten ja keskipohjanmaalaisten mielestä suurimmat liikenteen vaaratekijät. Asia käy ilmi LähiTapiolan tekemästä selvityksestä. 

Alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen nousivat merkittävimmiksi riskitekijöiksi yli puolen vastaajien mielestä. Alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista piti suurimpana vaaratekijänä 70 prosenttia vastaajista ja huumeiden vaikutuksen alaisena ajamista 63 prosenttia vastaajista. 

LähiTapiola nostaa tiedotteessaan esiin Liikenneturvan tilastot, joiden mukaan kaikista rattijuopumustapauksista noin kolmannes oli vuonna 2017 muun päihteen kuin alkoholin vaikutuksen alaisena ajamista. 

Tiedotteessa todetaan alkoholin olevan joka viidennen kuolonkolarin taustalla. Rattijuopumustapausten aiheuttamat loukkaantumiset ja kuolemat ovat kuitenkin vähentyneet viimeisen 10 vuoden aikana. 

Alkoholin lisäksi myös liian suuri tilannenopeus tai kova ylinopeus ovat yleisimpien syiden joukossa vakavimmissa onnettomuuksissa. Liian suurta tilannenopeutta piti suurena riskinä 51 prosenttia vastaajista ja ylinopeutta 38 prosenttia vastaajista. 

Kännykän käyttö ajaessa lisääntyy

– Uusi kasvava ilmiö viimeisen 10 vuoden aikana on ollut kännykän käyttö ajon aikana viestittelyyn tai sosiaalisen median käyttöön. Aiemmin puhelimeen puhuttiin autoillessa, mutta nyt puhelin varastaa kuljettajalta usein täydellisesti kaiken huomion, LähiTapiola Pohjoisen korvausjohtaja Heikki Pesonen toteaa.

Kännykän käyttö onkin selittävä tekijä monissa lievemmissä onnettomuuksissa. 50 prosenttia pohjoisella alueella kyselyyn vastanneista piti kännykän käyttöä yhtenä suurimmista vaaratekijöistä. 

Myös kuljettajan huono asenne nousi esiin vaaratekijöitä kysyessä. Asennetta piti vakavana vaaratekijänä 52 prosenttia vastanneista. Pesosen mukaan esimerkiksi niin sanottu rattiraivo ja haasteet autoilijoiden ja pyöräilijöiden kohtaamisessa ovat huonon asenteen ilmentymiä. 

Kantar TNS:n toteuttamaan LähiTapiolan alueelliseen Arjen katsaus -kyselyyn vastasi 5 243 15–74 -vuotiasta suomalaista. Pohjoisen alueella kyselyyn vastasi 301 henkilöä. Virhemarginaali alueellisissa tuloksissa on +/-5,6 prosenttiyksikköä. Valtakunnallisten tulosten virhemarginaali on noin +/-1,4 prosenttiyksikköä.