Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

San­gin­joen ul­ko­met­sän kauppa Koneen Sää­tiöl­le to­teu­tui – kau­pun­gin­hal­li­tus lah­joit­ti yl­lä­tyk­se­nä Iso­kan­kaan ja As­mon­kor­ven luon­non­suo­je­lua­lueet Suomen val­tiol­le

Lemmenpolku Sanginjoella
Kuva: Oulun kaupunki

Oulun kaupunki myi Sanginjoen monikäyttömetsän Koneen säätiölle. Myyntipäätös on saanut lainvoiman ja kauppakirja allekirjoitettiin tänään Oulussa.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 18. tammikuuta myydä Sanginjoen monikäyttömetsän noin 1440 hehtaarin alueen Koneen Säätiölle.

Säätiö lahjoittaa alueen edelleen Suomen valtiolle, Metsähallituksen Luontopalvelujen hoitoon. Kaupan solmimisen tavoitteena on perustaa alueelle kansallispuisto.

– Sanginjoen monikäyttömetsän myyminen Koneen Säätiölle on erittäin hyvä päätös niin luonnonsuojelun kuin kaupungin matkailu- ja virkistystavoitteidenkin kannalta. Olemme iloisia siitä, että Metsähallitus näkee Sanginjoen alueen kokonaisuutena merkittävänä kohteena ja on valmis käynnistämään kehittämistyön heti, sanoo kaupunginjohtaja Päivi Laajala tiedotteessa.

Sanginjoen alueen kaupan allekirjoitustilaisuuden lopuksi Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä kertoi yllätyksenä kaikille läsnäolijoille, että Oulun kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen lahjoittaa myös Isokankaan ja Asmonkorven 1127 hehtaarin luonnonsuojelualueet Suomen valtiolle.

Koneen Säätiölle myyty alue ja kaupungin lahjoittama alue muodostavat yhteensä 2567 hehtaarin suojelualueen. Lahjoitus on merkittävä ja samalla vahva osoitus siitä, että kaupunki haluaa edistää tavoitetta kansallispuiston saamiseksi Ouluun.

Paikalla tilaisuudessa olivat myös ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, tutkija Ari-Pekka Auvinen, Koneen Säätiön johtaja Ulla Tuomarla, Metsähallituksen Luontopalvelujohtaja Henrik Jansson sekä kutsuvieraita.

– Sanginjoki on hieno esimerkki siitä, miten voimme suojella luontoa ja turvata sen monimuotoisuutta innovatiivisella yhteistyöllä. Metsiä rauhoittamalla vastaamme kahteen aikamme suurimpaan haasteeseen, ilmastokriisiin ja luontokatoon, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo.