Liikenne: Jos Oulun Poik­ki­maan­tie pää­te­tään uu­dis­taa, töihin pääs­tään no­peas­ti

Taiteiden yö: Kahden in­to­hi­moi­sen tai­de­har­ras­ta­jan unelma täyttyy Tai­tei­den yönä, kun Gal­le­ria 33 avaa ovensa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Säh­kö­pot­ku­lau­tai­lun pro­mil­le­ra­jat otet­ta­va käyt­töön – la­ki­muu­tos olisi viesti suo­ma­lai­sil­le, joiden asen­ne­il­ma­pii­ri sallii hu­ma­las­sa aja­mi­sen ke­vyes­sä lii­ken­tees­sä

Valtaosa sähköpotkulaudoilla sattuneista onnettomuuksista tapahtuu yöaikaan humalassa ajaville. Vaikka viranomaiset ja operaattorit pyrkivät estämään ja vähentämään päihtyneenä ajamista, sitä ei voida nykytilanteessa täysin estää. Puutteellisen lainsäädännön vuoksi poliisilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet puuttua humala-ajoon ja viesti käyttäjille ei ole täysin selvä.

Jos kevyelle liikenteelle eli pyörille ja mikroliikkumiselle asetettaisiin promilleraja, tulisi päihtyneenä ajamisesta rangaistava rikos ja poliisin toimivaltuudet kasvaisivat. Lakimuutos olisi samalla selkeä viesti suomalaisille, joiden asenneilmapiiri tutkitusti sallii humalassa ajamisen kevyessä liikenteessä tällä hetkellä.