Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Pääkirjoitus
Tilaajille

Sähkön hin­ta­piik­ki kestää vielä vä­hin­tään kuu­kau­sia ja saa nyt pontta myös Kes­ki-Eu­roo­pas­ta

Sähkön hintaa nostaa meillä nyt usea tekijä, joukossa vanha tuttu Norjan vesivarastojen tilanne. Keski-Eurooppaa ravistaa maakaasun raju hinnannousu. Energiamarkkinoiden yhdentyminen tuo pitkällä jaksolla hintapaineita myös Pohjolaan.

Suomalaiset kuluttajat ovat viime vuosina joutuneet äimistelemään, kuinka sähkön siirto on sähkölaskussa kovempi kustannus kuin itse sähköenergia. Nyt nurinkuriseen tilanteeseen on tulossa muutos, muttei tavalla, jota kansalaiset ovat toivoneet.

Siirtohintoihin ei ole luvassa laskua, mutta sähköenergian hinta on sen sijaan reippaassa nousussa.