Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Ruskon jä­te­kes­kuk­seen avataan tou­ko­kuus­sa tal­teen­ot­to­pis­te käyt­tö­kel­poi­sel­le ta­va­ral­le – " ­Toi­min­nan avulla tah­dom­me muis­tut­taa uu­del­leen­käy­tön mah­dol­li­suuk­sis­ta"

Oulussa Ruskon jätekeskuksessa avataan maanantaina 9. toukokuuta uusi käyttökelpoisen tavaran talteenottopiste. Talteenottopiste sijoittuu heti jätekeskuksen sisääntuloportin tuntumaan.

Kiertokaaren henkilökunta käy pisteellä läpi kuormia yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Pisteellä on tarkoitus valikoida ehjiä tai muuten käyttökelpoisia tavaroita jälleenmyyntiin.

– Toiminnan avulla tahdomme muistuttaa uudelleenkäytön mahdollisuuksista ja siitä, että moni itselle tarpeeton asia voi olla jollekin toiselle vielä arvokas, Kiertokaaren erityisasiantuntija Mari Juntunen sanoo tiedotteessa.

Talteenottopistettä on tarkoitus kokeilla aluksi kesän ajan. Kiertokaari huomauttaa, että toiminta voi aiheuttaa ruuhkaa varsinkin puutarhajätteen tuonnin sesonkiaikana.

Talteenottopisteeltä poimittu tavara päätyy myyntiin Mainioon kauppaan, joka avataan jätekeskuksessa viikko talteenoton alkamisen jälkeen. Kokeiluluontoinen myymälä on avoinna jätekeskuksen aukioloaikoina kesän ajan.

Kiertokaaren henkilökunta päättää, mitä tavaroita kuormista otetaan talteen. Eteen voi myös tulla tilanteita, ettei kaikkea käyttökelpoista voida ottaa vastaan varastotilojen rajallisuuden vuoksi.