Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Tilaajille

Rea­lis­ti­sen kou­lu­kun­nan tin­ki­mä­tön edus­ta­ja – Jaakko Ilo­nie­mi on ollut vai­kut­ta­mas­sa Suomen ulko- ja tur­val­li­suus­po­li­tiik­kaan kah­dek­sal­la vuo­si­kym­me­nel­lä

90 vuotta täyttävän diplomaattin ja ministerin mukaan Nato-jäsenyyden myötä Suomen asema selventyy ja vahvistuu.

Jaakko Iloniemen mukaan Suomi on ollut ulkopolitiikassaan varovainen, mutta se ei ole merkinnyt passiivisuutta.
Jaakko Iloniemen mukaan Suomi on ollut ulkopolitiikassaan varovainen, mutta se ei ole merkinnyt passiivisuutta.
Kuva: Emmi Korhonen

90 vuotta täyttävä Jaakko Iloniemi on ollut pitkään yksi Suomen näkyvimmistä yhteiskunnallisista toimijoista ja keskustelijoista.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.