Kiinteistöt: An­tel­lin tyh­jil­le lei­po­mo­ti­loil­le neu­vo­tel­laan uutta käyttöä

Sote-uudistus: Poh­jois-Poh­jan­maan hy­vin­voin­ti­alueel­le käyt­töön ly­hyem­pi oheis­ni­mi

Luitko jo tämän?: Ou­lu­lais­muu­sik­ko Jarmo Heik­ki­nen kyseli nuorena soit­to­hom­mia Ab­bal­ta, mutta livisti ennen Björnin saa­pu­mis­ta

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ra­sis­mia pääs­tä­vä kit­ke­mään – on­gel­man kiis­tä­mi­nen vain pit­kit­tää ilmiötä

Suomessa on jo korkea aika lopettaa junnaava keskustelu siitä, onko meillä rasismia vai ei. Rasismi on vakava ongelma, joka tuntuu ihmisten arkisissa kokemuksissa ja syvemmissä rakenteissa.

Rasismi vahingoittaa koko yhteiskuntaa, sillä se syö pohjaa hyviltä kohtaamisilta ja osallisuuden kokemuksilta. Oulussa osoitettiin mieltä rasismia vastaan viime kesänä.
Rasismi vahingoittaa koko yhteiskuntaa, sillä se syö pohjaa hyviltä kohtaamisilta ja osallisuuden kokemuksilta. Oulussa osoitettiin mieltä rasismia vastaan viime kesänä.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Suomessa ei ole rasismia, suhtaudumme kaikkiin tasavertaisesti, emmekä ole edes olleet kolonialistinen maa. Tämäntapaisilla vastauksilla vähätellään usein maahanmuuttajien kokemuksia suomalaisesta rasismista.

Rasismiin liittyvää ilmiötä on Suomen kaltaisessa kehittyneessä ja tasa-arvoa korostavassa maassa vaikea tunnustaa. Suomalaisen yhteiskunnan ansioksi voi sanoa sen, että moniin epäkohtiin osataan puuttua. Rasismia on kuitenkin vaikea torjua, jos sen olemassaolo jo lähtökohtaisesti kiistetään.