Kuntapolitiikka: Tai­val­kos­ken kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syistä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Ra­ken­nus­alal­la sekä pal­ve­lu- ja myyn­ti­työs­sä tar­vi­taan te­ki­jöi­tä Poh­jois-Poh­jan­maal­la – Oulussa maa­kun­nan korkein työt­tö­myys­as­te

Työvoiman kysyntä on lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuun aikana TE-toimistoon 6 000

Työvoiman kysyntä on lisääntynyt Pohjois-Pohjanmaalla. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin kesäkuun aikana TE-toimistoon 6 000, mikä on 2 100 paikkaa enemmän kuin vuosi sitten.

TE-toimistossa oli kesäkuun aikana avoinna 11 400 työpaikkaa eli 3 700 enemmän vuoden takaiseen verrattuna. Uusia työpaikkoja oli eniten rakennusalan työntekijöille sekä palvelu- ja myyntityöntekijöille.

Kesäkuun aikana työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi Pohjois-Pohjanmaalla. Heitä oli lähes 2 000 enemmän kuin toukokuussa. Suhteellisesti eniten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä.

Vuoden takaiseen verrattuna kesäkuun lopussa työttömiä oli reilu 1 700 vähemmän ja kokoaikaisesti lomautettuja 5 300 vähemmän.

Pitkäaikaistyöttömyys nousee yhä

Pitkäaikaistyöttömyyden nousu on jatkunut Pohjois-Pohjanmaalla. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli kesäkuun lopussa 7 800, mikä on 2 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien työnhakijoiden määrä 3 800 oli kesäkuun lopussa samalla tasolla kuin tämän vuoden tammikuussa. Nuorista työttömistä alle 20-vuotiaita oli tuhat.

Kesäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta eli työttömyysaste oli Pohjois-Pohjanmaalla yli 12 prosenttia, mikä suunnilleen sama kuin koko maan työttömyysaste. Kunnista alhaisin työttömyysaste oli Pyhännällä lähes 6 prosenttia ja korkein Oulussa yli 14 prosenttia.