Taivalkoski: Tai­val­kos­ken eronnut kun­nan­joh­ta­ja tie­dot­tees­saan Kun­ta­leh­des­sä: "Minuun is­tu­tet­tiin pelon siemen"

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Mainos: Kaleva Digin ke­sä­tar­jous: 17,90 € 3kk, vain tänään.

Ra­ja­lii­ken­teen ra­joi­tuk­set ovat jat­ku­neet jo vuoden ajan – lii­ken­ne­mää­rät en­nä­tyk­sel­li­sen al­hai­sia

Rajoitusten vaikutuksesta rajaliikenne vähentyi jopa 95 prosenttia aikaisemmasta.

Suomeen saapuva liikenne helmikuussa 2021.
Suomeen saapuva liikenne helmikuussa 2021.
Kuva: Rajavartiolaitos

Tasan vuosi sitten voimaan tulleet valtioneuvoston päätökset sisärajavalvonnan aloittamisesta ja matkustajaliikenteen voimakkaasta rajoittamisesta Suomeen sisä- ja ulkorajaliikenteessä ovat vähentäneet valtakunnan rajaliikennettä huomattavasti, tiedottaa Rajavartiolaitos.

Rajoituksia on säädelty tautitilanteen kehityksen mukaan. Tammikuun lopulla rajoituksia kiristettiin jälleen, kun pyrittiin vähentämään rajan yli saapuvaa liikennettä entisestään. Rajoitusten vaikutuksesta rajaliikenne vähentyikin nopeasti, jopa 95 prosenttia aikaisemmasta. Luku sisältää tavaraliikenteen, jota ei ole rajoitettu pandemian aikana.

Suomeen on saapunut rajoitusten aikana Rajavartiolaitoksen arvion mukaan 29 miljoonaa matkustajaa normaalia vähemmän. Rajaliikenne on ollut viime viikkoina vähäisintä koko pandemian aikana.

Rajoitukset jatkuvat

Kuluneen vuoden aikana valtioneuvosto on tehnyt yhteensä 46 rajapäätöstä. Nykyiset päätökset ovat voimassa 17.4.2021 asti. Pandemiatilanteen muutokset Suomessa ja muualla sekä rajoilla tehtävät terveysturvallisuustoimet vaikuttavat siihen, miten rajaliikenteen rajoituksia jatketaan sen jälkeen, tiedotteessa kerrotaan.

Rajavartiolaitoksen mukaan rajapäätösten toteuttaminen on vaatinut Rajavartiolaitokselta laajoja sisäisiä henkilöstösiirtoja itärajalta länsi- ja pohjoisrajalle sekä satamiin. Sisärajakomennuksilla on ollut jatkuvasti 600–700 rajavartijaa.

Liki koko Rajavartiolaitoksen operatiivinen henkilöstö on vuorollaan osallistunut sisärajan tehtäviin. Sisärajojen kattava valvonta on ollut mahdollista koska ulkorajaliikenteen rajoitukset ovat vähentäneet liikennettä itärajalla ja lentokentillä.

Valtioneuvoston päätösten mukaisesti sisärajavalvontaa on vuoden kuluessa joko poistettu tai palautettu eri maiden osalta kulloinkin vallinneen epidemiatilanteen mukaisesti.

Rajoilla työskennellään terveysviranomaisten kanssa

Rajoilla tehdään tiivistä yhteistyötä terveysturvallisuudesta vastaavien terveysviranomaisten kanssa, tiedotteessa todetaan.

Rajavartiolaitos vastaa rajatarkastuksista ja ohjeistaa rajatarkastuksiin liittyvissä kysymyksissä. Terveysviranomaiset vastaavat tarpeellisista terveystoimenpiteistä maahan saapuville ja ohjeistavat terveysturvallisuudesta.

Rajavartiolaitoksella on myös kansalaisinfonumero, jossa asiantuntijat opastavat kansalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä maahantuloon liittyvissä kysymyksissä. Kansalaisinfoon on puhelimitse ja sähköpostitse tullut vuoden aikana noin 60 000 yhteydenottoa.