Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Raahen Seudun, Ruukin ja Vi­han­nin Osuus­pan­kit yh­dis­ty­vät huh­ti­kuus­sa

Raahen Seudun, Ruukin ja Vihannin Osuuspankit yhdistyvät Raahentienoon Osuuspankiksi, tiedotteessa kerrotaan. Yhdistynyt pankki aloittaa toimintansa huhtikuussa 2021.

Kaikki nykyiset konttorit jatkavat toimintaansa. Tiedotteen mukaan myös palveluvalikoima laajenee, kun esimerkiksi sijoituspalveluiden asiantuntijat ovat käytössä koko toimialueella.

Pankkien asiakassuhteet säilyvät nykyisellään. Asiakkaiden ei tarvitse tehdä mitään pankkien yhdistymisen vuoksi. Muun muassa tilinumerot, verkkopalvelutunnukset ja maksukortit säilyvät samoina, tiedotteessa kerrotaan.

Pankkien henkilökunta jatkaa vanhoina työntekijöinä.