Nato-jäsenyys: Turkki tukee Suomen Na­to-jä­se­nyyt­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Pyö­räi­ly­viik­ko käyn­tiin tur­val­li­suus­tee­mal­la – Miten teema to­teu­tuu käy­tän­nös­sä Ou­lus­sa? Lii­ken­ne­in­si­nöö­ri Vaarala vastaa

Baanoilla pyöräillään säässä kuin säässä. Arkistokuva.
Baanoilla pyöräillään säässä kuin säässä. Arkistokuva.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Valtakunnallista Pyöräilyviikkoa vietetään 6.–15. toukokuuta. Viikon pääteema kuuluu: jokaisella on oikeus turvalliseen pyöräilyyn.

Teemalla halutaan kiinnittää huomio pyöräilyn olosuhteisiin, jotka vaikuttavat ratkaisevasti turvallisuuteen. Samalla keskusteluun nostetaan turvallisuuden tunteen vaikutus kansalaisten pyöräilyinnokkuuteen.