Nuoret: Valkean ke­sä­ka­tu on nuorten mie­les­tä tur­val­li­nen, vaikka siellä ta­pah­tuu ikä­viä­kin asioita

Tilaajille

Puu pitäisi parhaan tuoton saa­mi­sek­si myydä pik­ku­pilk­kei­nä pus­seis­sa huol­to­ase­mal­la – Oulun yli­opis­tol­la tut­ki­taan ar­vo­ket­ju­ja

Tutkijat: Pohjoisen Suomen otettava aktiivisempi rooli materiaaleista ja tuotteista, jotta saataisiin paras hyöty pohjoiseen

Oulun yliopistolla on yksi maailman suurimmista kiertotalouden tutkimuskeskittymistä. Tutkimusryhmään kuuluvat muun muassa associate professor Jukka Majava (vas.) ja tuotantotalouden professori Harri Haapasalo. He kannustavat pohjoisen yrittäjiä tuotekehittämiseen ja sitä kautta parhaan hyödyn tavoitteluun.
Oulun yliopistolla on yksi maailman suurimmista kiertotalouden tutkimuskeskittymistä. Tutkimusryhmään kuuluvat muun muassa associate professor Jukka Majava (vas.) ja tuotantotalouden professori Harri Haapasalo. He kannustavat pohjoisen yrittäjiä tuotekehittämiseen ja sitä kautta parhaan hyödyn tavoitteluun.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

– Jos esimerkiksi pohjoisen metsistä halutaan suurin arvo, niin koivupuu pitäisi tehdä pikkupilkkeeksi ja myydä kymmenen litran pusseissa huoltoasemilla tai jalostaa puumassaa korkeamman arvon tuotteiksi uusissa arvoketjuissa, sanoo Oulun yliopiston tuotantotalouden professori Harri Haapasalo.

Hänen tutkimustyöhönsä kuuluu arvoketjujen tarkastelu ja luominen ja sitä kautta tuotteille mahdollisimman korkean arvon synnyttäminen.