Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pu­he­li­men ra­joit­ta­ma­ton käyttö tai edes sen omis­ta­mi­nen ei ole lapsen pe­ru­soi­keus, eikä hänen pe­rus­tur­val­li­suu­teen­sa kuuluva asia

Kalevassa kirjoitettiin 15.9. lasten netissä ja somessa kohtaamista vaaroista. Jokaista vanhempaa huolestuttavat asiat kuten kiusaaminen, seksuaalinen houkuttelu ja vahingolliset mediasisällöt käytiin läpi.

Mutta mitä annettiinkaan evästykseksi lasten huoltajille? Lähinnä hurskaita toiveita, kuten useimmissa vastaavissa jutuissa.