Koronavirus: Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tu­mi­nen näkyy sai­raa­la­hoi­don tar­pees­sa ja leik­kauk­sia on jou­dut­tu pe­ru­maan OYSissa

Vanhat kuvat: Oulun Rat­sas­ta­jien tarkat har­joi­tuk­set – rat­sas­tus­kil­pai­lut hou­kut­te­li­vat run­saas­ti yleisöä Oulun Po­kaa­liin

Kolumni
Tilaajille

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö ja Elo­ka­pi­na ovat samalla asialla – mutta miksi toinen saa sanoa ja toinen ei?

Ilmastohätätilaan suhtaudutaan kovin eri tavoin riippuen siitä, kuka ja missä kontekstissa sen nostaa esiin, pohtii päätoimittaja Sanna Keskinen.

"Ei ole liioiteltua todeta, että meillä on edessämme maailmanlaajuinen ilmastohätätila."

Näin totesi presidentti Sauli Niinistö vajaa kaksi viikkoa sitten YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa puhuessaan. Samalla hän huomautti, että ilmastotoimien kiireellisyys ei näy tekojemme tasolla. Niinistön mukaan "tarvitsemme entistäkin kunnianhimoisempia päästövähennyssuunnitelmia - - ja meidän on nopeutettava käynnissä olevaa siirtymistä fossiilisten polttoaineiden käytöstä muihin energiamuotoihin".