Po­lii­si: Junes Lokka on tehnyt kaksi tut­kin­ta­pyyn­töä Oulun val­tuus­ton ko­kouk­seen liit­tyen – Lokan oma toi­min­ta jo tut­kin­nas­sa kah­del­la ri­kos­ni­mik­keel­lä

Oulun poliisilaitokselle on kirjattu kaksi tutkintapyyntöä liittyen Oulun kaupunginvaltuuston 9. marraskuuta järjestettyyn kokoukseen.

Tutkintapyynnöt on tehnyt kaupunginvaltuutettu Junes Lokka (asyl). Poliisin mukaan Lokka väittää vihreiden valtuustoryhmään kuuluvien valtuutettujen Satu Haapasen ja Latekoe Lawson Hellun syyllistyneen kunnianloukkaukseen.

Lokka on pyytänyt poliisi lisäksi tutkimaan, onko Yle syyllistynyt kunnianloukkaukseen.

Poliisi ei tarkenna, miten tai missä Yle olisi tällaiseen Lokan mielestä syyllistynyt.

Yle julkaisi kokoukseen liittyen uutisen, jossa useat Oulun kaupunginvaltuutetut kertovat Lokan huonontavan keskustelukulttuuria asiattomuuksilla ja hyökkäyksillä. Lisäksi Yle on monen muun median tavoin uutisoinut Lokkaan itseensä kohdistuvasta tutkinnasta kokouksen jäljiltä.

Oulun kaupunginvaltuuston marraskuinen Teams-yhteyksin järjestetty kokous venyi yli seitsemän tunnin mittaiseksi. Sen aikana keskustelu rönsyili asiattomuuksiin.

Oulun poliisilla on jo käynnissä tutkinta, joka koskee Junes Lokan kielenkäyttöä valtuuston kokouksen 9.11. tiimoilta.

Tutkittavina nimikkeinä ovat laiton uhkaus ja kunnianloukkaus.

Poliisi kertoo, että esitutkinnan alkuvaiheessa on käynyt ilmi, että ilmoitettujen rikosten ei epäillä tapahtuneen varsinaisessa kokoustilanteessa, vaan kokouksen aikana Lokan omassa videolähetyksessä.

Lue lisää:

Ky­syim­me: Kar­ka­si­ko Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton kokous kä­sis­tä? Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Juha Hän­ni­nen vastaa: "En ole aiemmin kokenut vas­taa­van­lais­ta"

Poliisi aloit­taa esi­tut­kin­nan Oulun kau­pun­gin­val­tuus­ton ko­va­sa­nai­ses­ta etä­ko­kouk­sen tii­moil­ta – jutussa mah­dol­li­ses­ti useita uhreja

4.12. kello 15.16: Uutisen tietoja päivitetty ja tarkennettu ajankohtia.