Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Tilaajille

Poh­joi­seen suun­ni­tel­laan tu­han­nen ki­lo­met­rin pyö­rä­vael­lus­reit­tiä kolmen val­ta­kun­nan alueel­le "Maail­man­luo­kan po­ten­tiaa­lin ret­ki­pyö­rä­reit­tien ke­hit­tä­mi­seen"

Suomen, Norjan ja Ruotsin Lappiin suunnitellaan pyöräreittiverkostoa.
Suomen, Norjan ja Ruotsin Lappiin suunnitellaan pyöräreittiverkostoa.
Kuva: Taneli Myllykoski

Pohjois-Suomen, -Ruotsin ja Norjan alueelle kehitetään monipuolista pitkien retkipyöräilyreittien verkostoa. Kahden eri hankkeen tavoitteena on rakentaa useamman päivän pyöräilyreittejä ja palvelutarjontaa arktiselle alueelle.

Tähän asti Lapin alueen pyöräilyn kehittäminen on keskittynyt maastopyöräilyyn matkailukeskusten tuntumassa.