Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Matkapyöräily
Pohjoiseen suunnitellaan tuhannen kilometrin pyörävaellusreittiä kolmen valtakunnan alueelle "Maailmanluokan potentiaalin retkipyöräreittien kehittämiseen"

Poh­joi­seen suun­ni­tel­laan tu­han­nen ki­lo­met­rin pyö­rä­vael­lus­reit­tiä kolmen val­ta­kun­nan alueel­le "Maail­man­luo­kan po­ten­tiaa­lin ret­ki­pyö­rä­reit­tien ke­hit­tä­mi­seen"

03.03.2021 13:55 5
Tilaajille