Kaavoitus: Vä­li­ky­län ja Ruskon teol­li­suus­aluei­den väliin suun­ni­tel­laan uutta työ­paik­ka-aluet­ta

Sää: Ke­vät­tal­ven nätit päivät jat­ku­vat Oulun seu­dul­la, kes­ki­viik­ko­na voi tulla lisää lunta

Luitko jo tämän: Oulun ke­hu­tul­la tont­ti­po­li­tii­kal­la on kään­tö­puo­len­sa – Ve­ron­mak­sa­jien rahoja on myös tuh­lat­tu, arvioi apu­lais­pro­fes­so­ri

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva Digi + Lehti 2 kk 59,90 euroa

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­set 18 karhun tap­pa­mi­seen myön­ne­tys­tä poik­keus­lu­vas­ta

Hallinto-oikeus hylkäsi karhujen metsästyksen poikkeuslupaa koskevat valitukset.
Hallinto-oikeus hylkäsi karhujen metsästyksen poikkeuslupaa koskevat valitukset.
Kuva: Pekka Aho

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus hylkäsi kaksi valitusta, jotka kohdistuivat 18 karhun tappamiseen Kuhmon kaupungin alueella myönnettyyn poikkeuslupaan.

Poikkeuslupa oli Suomen riistakeskuksen myöntämä. Hallinto-oikeus piti 13. heinäkuuta myönnettyä lupaa luontodirektiivin tulkintavaikutus huomioon otettunakin metsästyslain mukaisena.

Hallinto-oikeus kertoo tiedotteessaan, että Riistakeskuksen päätöksen mukaan poikkeusluvan päämääränä oli kestävän käytön periaatteen mukaisesti tapahtuva karhukannan hallinta.