Yleisurheilu: Mün­che­nin EM-päi­vä­kir­ja: Kaksi co­la­juo­maa? 13 euroa, bitte

Pääkirjoitus: Salman Rush­dien puu­ko­tus avaa ikävän näkymän eteen­päin

Poh­jois-Suo­men hal­lin­to-oi­keus hylkäsi alue­vaa­le­ja kos­ke­vat va­li­tuk­set – o­sit­tai­sil­la me­net­te­ly­vir­heil­lä ei vai­ku­tus­ta vaalien tu­lok­seen

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun hyvinvointialueiden aluevaaleja koskevat valitukset, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus tiedottaa.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan aluevaalien tuloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä tehtiin kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Toinen valituksista koski vaaliviranomaisen menettelyä kotiäänestysten toimittamisessa Haapaveden ja Nivalan kaupungeissa.

Toisessa valituksessa oli puolestaan kyse äänestyslippujen säilytyksestä, äänestysmenettelystä äänestyspaikoilla ja äänestyslippujen mitättömyydestä Oulun kaupungissa sekä neljän aluevaltuutetuksi valitun vaalikelpoisuudesta aluevaltuustoon.

Hallinto-oikeus katsoi mainitut neljä aluevaltuutettua kaikki vaalikelpoisiksi. Hallinto-oikeus katsoi lisäksi molempien valitusten osalta, että vaikka asioissa oli osittain menetelty virheellisesti, vaalituloksen vahvistamisessa ei kuitenkaan ollut tapahtunut sellaista lainvastaisuutta, joka olisi vaikuttanut vaalien tulokseen.

Vaaleja ei siten valitusten johdosta ollut määrättävä uusittavaksi, eikä niiden tulosta ollut oikaistava.

Kainuun hyvinvointialueen aluevaalilautakunnan aluevaalien tuloksen vahvistamista koskevasta päätöksestä tehty valitus koski yhden ehdokkaan äänten laskentaa. Hallinto-oikeus katsoi, että asiassa ei ollut kysymys vaaliviranomaisen virheellisestä menettelystä.

Aluevaalilautakunnan päätöstä ei siten ollut pidettävä lainvastaisena, eikä vaalien tulosta ollut valituksen johdosta oikaistava.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalien tulosten kumoamista vaativan valituksen taustalla oli perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirijärjestö.

Juttua muokattu 13.44: lisätty maininta perussuomalaisista.

Juttua muokattu kello 13.52: poistettu otsikosta maininta perussuomalaisista.