Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Poh­jois-Poh­jan­maan Yrit­tä­jät tii­vis­tää yh­teis­työ­tä Oamkin ja Oulun yli­opis­ton kanssa

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät, Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on lisätä korkeakoulujen ja pk-yritysten välistä yhteistyötä, tiedottaa Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät.

Sopimuksen avulla yritysten toivotaan jatkossa helpommin löytävän korkeakoulujen palvelut, joita he voivat hyödyntää toimintansa kehittämisessä.

— Yritysten ja korkeakoulujen välisessä yhteistyössä on paljon hyödyntämätöntä potentiaalia muun muassa osaamisen ja liiketoiminnan kasvun suhteen. Yhteistyön keskeisenä tavoitteena on, että yrittäjät löytävät korkeakoulut helpommin ja kynnys kaikkeen yhteistyön tekemiseen madaltuu, olipa kyseessä sitten innovaatioiden kehittäminen, opinnäyte- tai koulutusyhteistyö, kertoo tiedotteessa toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjistä.

Suunnitteilla palveluja ja tapahtumia

Tiedotteen mukaan suunnitteilla on erilaisia palvelupolkuja sekä tapahtumia, joiden kautta korkeakoulujen toiminta tulee yrityksille tutummaksi ja yhteistyön käynnistäminen on nopeampaa.

— Oamk järjestää vuosittain valtavan määrän erilaisia tapahtumia, joissa esitellään uutta tietoa ja kehittämistyön tuloksia. Monet näistä tuloksista voidaan siirtää kaupalliseen kehitykseen ja tuotteiksi. Tätä rajapintaa haluamme yhteistyöllä avata entisestään, kertoo Oulun ammattikorkeakoulun rehtori Heidi Fagerholm tiedotteessa.

Yrittäjäjärjestöjen kansallisen yrittäjyysbarometrin tulosten perusteella innovaatioyhteistyö korkeakoulujen kanssa on Oulun alueella merkittävää. Korkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tarjoaa yrityksille erilaisia mahdollisuuksia tuotekehityksen tueksi. Yhteistyön myötä erilaisia mahdollisuuksia halutaan tuoda näkyville ja aktivoida kaiken kokoisia yrityksiä mukaan toimintaan.

— Yliopistosta löytyy palveluja sekä yrityksille että yhteisöille koosta tai toimialasta riippumatta. Esimerkiksi mittaus-, testaus- ja laboratoriopalvelut sekä tilaustutkimus voivat nopeasti tuoda vastauksia yrittäjän haasteisiin. Kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä, vararehtori Arto Maaninen Oulun yliopistosta kertoo tiedotteessa.

Yhteistyön kehittämistä koordinoi kehitysryhmä, jossa jokainen organisaatio on edustettuna. Vuosittaisen toimintasuunnitelman pohjalta luodaan uudet tavoitteet, jotka ketterästi vastaavat ajankohtaisiin tarpeisiin, tiedotteessa kerrotaan.