Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät
Liikuntakeskukset vastasivat poikkeusoloihin virtuaalitunneilla, jotka tulivat jäädäkseen
Mainos Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät

Lii­kun­ta­kes­kuk­set vas­ta­si­vat poik­keus­oloi­hin vir­tuaa­li­tun­neil­la, jotka tulivat jää­däk­seen

11.07.2020 14:10