Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan tiet sääs­ty­ne­vät va­ka­vim­mil­ta ke­vät­vau­rioil­ta – teiden kor­jaus­vel­ka kasvaa silti tänä vuonna en­ti­ses­tään

Määrärahat teiden kunnostukseen ovat liian pienet ja nyt rahalla voi saada entistä vähemmän aikaan, sanoo ely-keskuksen suunnitteluyksikön päällikkö.

Kelirikkoaika alkaa, ja teiden kunnosta on annettu varoituksia Lappiin sekä eteläisempään Suomeen. Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuun seudulla kelirikon ei sen sijaan uskota olevan erityisen haastava tänä vuonna, pois lukien Koillismaan alue.

Myöskään päällystettyjen teiden vauriot eivät todennäköisesti ole tänä vuonna ole Pohjois-Pohjanmaalla etelän tasoisia. Etelä-Suomessa esimerkiksi helmikuiset vesisateet pakkaskelien välissä ovat vaurioittaneet päällysteitä.