Taksiliikenne: Vi­ran­omai­set rat­sa­si­vat takseja Oulun seu­dul­la, puut­tei­ta yli nel­jän­nek­ses­sä ta­pauk­sis­ta

Onnettomuudet: Hen­ki­lö­au­to syttyi pa­la­maan Oulussa Kuu­sa­mon­tiel­lä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maan mu­seoyh­dis­tys: Olemme seu­ran­neet epä­us­koi­si­na kes­kus­te­lua, jota Ainolan myyn­ti­pää­tös on syn­nyt­tä­nyt

Pohjois-Pohjanmaan museoyhdistys on hämmästynyt Oulun kaupungin päätöksestä asettaa myyntiin omistamansa historiallisesti merkittävä Ainolan museorakennus.

Kun vuonna 1896 perustetun yhdistyksen tarkoituksena on vaalia Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriperintöä, muun muassa tukemalla Pohjois-Pohjanmaan museon kehittämistä, yhdistys kokee velvollisuudekseen esittää näkemyksensä myyntihankkeesta ja Pohjois-Pohjanmaan museon tulevaisuudesta.