Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poh­jois-Poh­jan­maan liitto otti kantaa pai­kal­lis­leh­tien ja de­mo­kra­tian to­teu­tu­mi­sen puo­les­ta: Sa­no­ma­leh­tien jakelu tur­vat­ta­va asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta

Myös harvaan asutuilla seuduilla pitää voida lukea painettua lehteä ajantasaisesti, toteaa Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus.

Sanomalehtien jakelu on turvattava asuinpaikasta riippumatta, toteaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Sanomalehtien jakelu on turvattava asuinpaikasta riippumatta, toteaa Pohjois-Pohjanmaan liitto.
Kuva: Vesa Joensuu

Paikallislehtien toimintaedellytyksiä ei saa heikentää, vaan valtion tulee tukea kansalaisten oikeutta saada painettuja lehtiä ajantasaisesti ja tasapuolisesti asuinpaikasta riippumatta. Näin katsoo Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallitus kannanotossaan.

Liiton mukaan medialla on keskeinen tehtävä yhteiskunnallisten asioiden tiedonvälittäjänä ja päätöksenteon seuraajana. Demokratian toteutuminen, vireillä olevien asioiden viestiminen, ihmisten osallistuminen sekä juurtuminen osaksi yhteisöjään tapahtuu paikallisen median avulla.

– Suomessa on laadukas ja elinvoimainen lehdistö, jonka merkitys demokratialle ja tiedonkululle on mittaamattoman tärkeä. Siksi on tärkeää, että sanomalehtien jakelu turvataan asuinpaikasta riippumatta, liitto toteaa.

Postilakia on tarkoitus uudistaa siten, että ensi vuoden alusta alkaen siirryttäisiin kolmipäiväiseen postin jakeluun ja keräilyyn. Samalla otettaisiin käyttöön määräaikainen jakelutuki, joka kohdistuu sanomalehtien viisipäiväiseen jakeluun harvaan asutuilla alueilla.

Hallituksen esityksessä jakelutuen piirissä olisi kuitenkin vain vähintään kolme kertaa viikossa ilmestyvien sanomalehtien jakelu. Tämä asettaa 1- ja 2-päiväiset paikallislehdet ja kaupunkilehdet epätasa-arvoiseen asemaan.

Myös Postin muutokset varjostavat näkymiä

Lisäksi harvoin ilmestyvien paikallis- ja kaupunkilehtien näkymiä varjostavat Postin ensi vuoden alussa voimaantulevat tuotemuutokset sekä siirtyminen vuoropäiväjakeluun.

Posti on jakelutukeen vedoten ilmoittautunut ottavansa käyttöön perusjakelussa jaettaville lehdille aluehinnoittelun, jossa Suomi jaetaan kolmeen hintavyöhykkeeseen jakelukustannusten mukaan.

Suurin osa paikallislehdistä ilmestyy kalleimmalla hintavyöhykkeellä. Juuri näiden lehtien ilmestymistahti on harventunut viime vuosina 1–2 kertaan viikossa. Vuoropäiväjakelu puolestaan voi viivästyttää lehden ilmestymistä useammalla päivällä.

– Vaikka sanomalehtien julkaisijat ovat kehittäneet palveluitaan ja tuoneet perinteisen painetun lehden rinnalle digitaalisia sisältöjä, paperisella sanomalehdellä on vielä pitkään merkittävä yleisö. Digitalisaatiota hidastaa myös nopeiden tietoliikenneyhteyksien puuttuminen, liitto korostaa.