Poh­jois-Poh­jan­maan lii­tol­ta yli mil­joo­na euroa ko­ro­na­haun hank­keil­le – ra­hoi­tus­ta myön­net­tiin muun muassa Oulun yli­opis­tol­le ko­ro­na­tes­tin ke­hit­tä­mi­sek­si

Rahoitetuksi hyväksyttyjä hankkeita on yhteensä seitsemän.

Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt yli miljoona euroa tukia erilaisille hankkeille, tiedottaa liitto.

Koronaepidemian vaikutusten ehkäisemiseksi järjestetty kohdennettu haku päättyi 30. huhtikuuta. Haun erityisinä teemoina olivat koronaviruksen aiheuttamien haitallisten terveyteen ja kuntatalouteen kohdistuvien haasteiden ratkaiseminen.

Tiedotteen mukana hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 21 kappaletta. Hakemuksilla haettiin EU- ja valtiotukirahoitusta yhteensä 3 104 378 euroa. Hakukierroksen hankkeisiin oli käytettävissä tukirahoitusta yhteensä 1 000 000 euroa. Rahoitusta myönnettiin seitsemälle hankkeelle yhteensä 1 019 539 euroa.

Rahoitetutuksi hyväksytyt hankkeet:

1. Koronakriisiin vastaaminen Oulujokilaaksossa (Humanpolis Oy)

Tiedotteen mukaan hankkeessa perustetaan Muhoksen ja Vaalan kuntien yhteinen elinkeinokoordinaattorin toimi. Elinkeinokoordinaattori vastaa kuntien yrityskentän nykytilan kartoittamisesta, erityisesti yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä ja rakentamista yhdessä Muhoksen ja Vaalan kuntien elinvoimaresurssien kanssa koronakriisin aikana ja sen jälkihoidossa. Lisäksi hankkeessa selvitetään digitaalisen kauppapaikan luomismahdollisuus Rokua Geopark/Humanpolis -sivustolle sekä potentiaaliset hyödyntäjät ja mahdollisuudet jo olemassa olevien kauppapaikkojen hyödyntämiseen. Hankkeessa luodaan digitaalinen investointien houkuttelemiseen tähtäävä salkku, josta potentiaaliset investoijat voivat helposti löytää tietoa alueen sijoitusmahdollisuuksista. Hanke on valmisteltu yhdessä Muhoksen ja Vaalan kuntien kanssa. Utajärven kunnan kanssa se tekee yhteistyötä Utajärven Yrityspuiston kautta. Hanke toteuttaa Humanpolis Oy:n uutta strategiaa toimia osana alueen elinkeinojen kehittämisyhteisöä.

2. Seudullisen matkailun elämysalustan ja siihen liitettävän digitaalisen jakelukanavan kehittäminen matkailutuotteiden myynnin tueksi (Oulun matkailu ry)

Tiedotteen mukaan hankkeessa rakennetaan nykyaikaista matkailukysyntää tukeva koko Oulun seudun matkailualueen kattava digitaalinen elämysalusta VisitOulu -sivuston yhteyteen. Alustaan kytketään myyntikanava, jonne matkailuyritykset tuotteistavat elämystuotteitaan ja näin kuluttajille tarjotaan polku matkailuelämysten ostamiseen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan elämysalustan lanseeraus sekä tuotetaan yhdessä matkailuyritysten kanssa matkailuelämysten viestintää ja myyntiä tukevia sisältöjä ja materiaaleja. Lisäksi hankkeessa kehitetään VisitOulu-sivuston digitaalista matkailuneuvontaa Oulun seudulla sekä tiivistetään yhteistyötä Oulun seudun matkailukohteiden ja -yritysten välillä. Hankkeella lisätään Oulun seudun matkailualueen vetovoimaa ja kiinnostavuutta. Mukana ovat seuraavat alueet: Oulu, Rokua Geopark, Syöte, Kalajoki, Raahe, Liminka, Kempele, Hailuoto.

3. Huoltovarmuushanke HyVa (Oulun yliopisto)

Tiedotteen mukaan hankkeen päätavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan terveydenhuollon toiminta- ja huoltovarmuutta kartoittamalla, koordinoimalla ja kehittämällä paikallisin resurssein nopeasti toteutettavia tuotantoratkaisuja terveydenhuollon materiaalihuoltoon koronaviruksen  tai vastaavien epidemioiden aikana. Hankkeessa luodaan toimintakonsepti ja verkosto terveydenhuollon kannalta kriittisten tuotteiden ja varaosien valmistamiseksi poikkeustilanteissa.

4. CoronaRpTest (Oulun yliopisto ja Teknologian tutkimuskeskus VTT)

Tiedotteen mukaan CoronaRpTest -hankkeessa kehitetään geneettinen testi, joka on yhtä tarkka ja herkkä kuin keskuslaboratoriossa tehtävät testit, mutta testaus voidaan toteuttaa niin sanotusti kenttäympäristössä, kuten pienillä terveysasemilla, kouluissa, hoitokodeissa tai apteekeissa. Projektissa tutkitaan eri ei-invasiivisesti kerättyjen näytteiden kuten virtsan, syljen tai nenänielu-otoksien soveltuvuutta ja yhteensopivuutta kehitettävän testausmenetelmän kanssa. Analyysitulokset arvioidaan valmistuvan testikonseptilla noin kahdessa tunnissa. Oulun seudulla on rakennettu osaamista diagnostiikkatestausalustojen kehittämiseen ja valmistukseen PrintoCent-yhteisön puitteissa, ja hanke antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää seuraavan sukupolven pikadiagnostiikkatestejä, jotka perustuvat geenitestaukseen.

5. Infrapunaspektroskopiaan perustuva uusi, edullinen ja nopea diagnostinen testi COVID-19:lle ja muille virusinfektioille (Oulun yliopisto)

Tiedotteen mukaan hankkeessa kehitetään infrapunaspektroskopiaan perustuva edullinen ja nopea diagnostinen testi koronavirusinfektiolle. Koronaviruspandemian torjunnassa yhtenä haasteena on hengitystieoireisten potilaiden testauskapasiteetin rajallisuus. Koronaviruksen tapauksessa testejä voidaan tehdä joko verinäytteestä (vasta-ainetesti) tai suoraan hengitystienäytteestä (PCR- eli geenimonistustesti). Vasta-ainetesti on halvempi ja helpompi analysoida kuin PCR-testi, mutta vasta-ainetesti ei kuitenkaan kerro heti tartunnan alkuvaiheessa, onko potilaalla koronavirus. PCR-testin tuloksen valmistuminen taas kestää melko pitkään ja sen kapasiteetti on rajallinen, jos on tarvetta testata suuria ihmisryhmiä. On tärkeää, että akuuttivaiheen infektion tunnistamiseen olisi saatavilla testausmenetelmä, jolla tulos saadaan nopeasti ilman tuntien tai jopa vuorokausien odottelua.

Tutkimus tehdään yhteistyössä Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä NordLabin kanssa. Infrapunaspektroskopia on lupaava menetelmä eri infektioiden tunnistamiseen ihmisen kudos- tai nestenäytteestä. Menetelmässä hyödynnetään infrapunasäteilyä, jonka absorptio näytteessä riippuu näytteen molekulaarisesta koostumuksesta. Mittauksen tuloksena saadaan infrapuna-absorptiospektri, josta voidaan tekoälymenetelmien avulla oppia tunnistamaan koronavirusinfektiolle tyypillinen ”sormenjälki”. Menetelmä on halpa, helppokäyttöinen ja nopea, eikä näytteen käsittelyä tarvita, joten testitulos voidaan saada heti mittauksen jälkeen.

6. Infrapunaspektroskopiaan perustuva uusi, edullinen ja nopea diagnostinen testi COVID-19:lle ja muille virusinfektioille, investointiosio, (Oulun yliopisto)

Tiedotteen mukaan investointiosio on rinnakkainen hanke kehittämishankkeelle. Investointiosiossa hankitaan tutkimustarkoitukseen soveltuva infrapunaspektroskopialaitteisto, käyttöönotto ja pilotointi.

7. COVID-19-infektioiden vaikutus syöpäpotilaisiin (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä)

Tiedotteen mukaan tutkimushankkeessa arvioidaan, onko syöpäpotilaiden oireisella tai oireettomalla COVID-19-infektiolla vaikutusta syövän diagnostiikan tai hoidon viiveeseen, potilaiden ennusteeseen, epidemian aikana annettuihin hoitoihin, hoitojen aiheuttamiin haittoihin tai elämänlaatuun, verrattuna potilaisiin, joilla tutkimuksen aikana ei ole COVID-19-infektiota. Tutkimushanke on päänavaus, jossa Pohjois-Pohjanmaan kärkiosaamista biotekniikassa ja kliinisessä potilastutkimuksessa hyödyntämällä päästään johtamaan laajaa kaikkien suomalaisten yliopistosairaaloiden yhteistä tutkimushanketta. Tutkimuksen voi olettaa johtavan tulevaisuudessa syöpätautien alan lisääntyvän valtakunnallisen verkostoitumisen myötä jatkotutkimuksiin, joissa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tämän tutkimuksen jälkeenkin  johtavassa roolissa. Vastaavanlaajuista kansallista, kaikki syöpätautien yksiköt kattavaa tutkimusta ei ole Suomessa aiemmin tehty ja kyseessä on kautta aikojen suurimpia pohjoissuomalaisia syöpätutkimuksia.