Itsenäisyyspäivä: Näin suuri paraati Oulussa jär­jes­te­tään

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poh­jois-Poh­jan­maan ely-kes­kus aloit­taa ra­hoi­tus­haun yri­tys­ten toi­min­nal­le tär­kei­den lii­ken­ne­yh­teyk­sien pa­ran­ta­mi­sek­si

Ely-keskus avaa tieverkostoon liittyvän rahoitushaun, jolla pyritään parantamaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä. Kuvituskuva.
Ely-keskus avaa tieverkostoon liittyvän rahoitushaun, jolla pyritään parantamaan pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus avaa syyskuun alussa elinkeinolähtöisten infrahankkeiden haun, joka kestää lokakuun loppuun saakka.

Haussa oleva rahoitus on tarkoitettu pk-yritysten ja matkailuyritysten toimintaedellytyksiä edistäviin tieliikenteen sekä kevyen liikenteen investointihankkeisiin. Rahoitus on osa Suomen rakennerahasto-ohjelmaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027.

Ely-keskuksen koordinoimaan hankehakuun on varattu tukea Lapissa 5,1 miljoonaa euroa ja Pohjois-Pohjanmaalla kaksi miljoonaa euroa.

Alueen mikro- ja pk-yritysvaltainen yrityskanta edellyttää yritysten kasvun tukemista, ely-keskus kertoo tiedotteessaan. Tieliikenneinvestoinnit toteutetaan ainoastaan Itä- ja Pohjois-Suomessa pohjoisen harvaan asuttujen alueiden erillisrahoituksella.

– Erityistavoitteen toimenpiteillä parannetaan ja nykyaikaistetaan edellä mainittujen pk-yritysten kilpailukyvyn kannalta tärkeitä maantieliikenteen- ja logistiikan yhteyksiä, eri liikkumis- ja kuljetusmuotojen yhteen liitettävyyttä, elinkeinoelämää ja pk-yritysten toimintaympäristöä kehittäviä tieliikenneväyliä ja -palveluita, kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä sekä liikenneturvallisuutta, ely-keskuksen tiedotteessa kerrotaan.

Investointien keskeisenä tavoitteena on paitsi edistää yritysten toimintaedellytyksiä, mutta myös vähentää liikkumis- ja kuljetustarpeesta aiheutuvia haittoja ympäristölle.

Hakemukset arvioidaan yleisten ja erityisten periaatteiden mukaisesti ja arvioinnissa varmistetaan muun muassa, etteivät rahoitettavat hankkeet aiheuta haittaa ympäristötavoitteille. Hakijoina voivat olla infrainvestoinnin sijaintikunta tai valtio ja rahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.