Poh­jois-Poh­jan­maan asuk­kai­den nä­ke­myk­siä so­te­pal­ve­luis­ta kar­toi­te­taan ky­se­lyl­lä – ky­se­lyyn voi vastata ver­kos­sa

Koko Pohjois-Pohjanmaan kattava kuntalaiskysely sosiaali- ja terveyspalveluista on avattu, tiedottaa POPsote.

Tiedotteen mukaan Tehdään yhdessä hyvä sote  -kyselyyn vastaamalla pohjoispohjanmaalaiset voivat vaikuttaa tulevan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluihin. Kyselyssä kartoitetaan alueen asukkaiden näkemyksiä muun muassa palveluiden sujuvuudesta sekä tärkeimmistä lähipalveluista ja sähköisistä palveluista.

– Sote-palvelustrategiatyössä keskeinen periaate on osallisuus ja yhdessä tekeminen eri kumppaneiden kanssa. Kysely tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden olla mukana tulevan hyvinvointialueen sote-palveluiden suunnittelu- ja kehittämistyössä jo uudistuksen alkuvaiheessa, sanoo sote-palvelustrategiatyön projektipäällikkö Anu Vuorinen tiedotteessa.

Kyselystä vastaa POPsoten sote-palvelustrategiahanke. Hanke on alkanut syksyllä 2020, ja se kuuluu POPsote-hankekokonaisuuteen, joka on osa kansallista sote-uudistusta.

Hankkeen tavoitteena osallistaa useita tahoja

Tiedotteen mukaan hankkeessa on keskeistä kutsua eri tahot mukaan strategian rakentamiseen. Tähän mennessä vuoropuhelua on käyty lukuisten maakunnan eri toimijoiden kanssa, kuten henkilöstön ja johdon, kuntien ja kuntayhtymien luottamushenkilöiden sekä yrittäjien ja järjestöjen edustajien kanssa.

– Jo valmistelun alkuvaiheista lähtien lähtökohtana on ollut yhdessä tekeminen. Aito uudistaminen lähtee tasavertaisesta keskustelusta ja kuuntelemisesta sekä halusta ymmärtää erilaisia ajattelutapoja. Toivottavasti mahdollisimman moni alueemme asukas antaa oman äänensä kuulua kyselyn kautta, toivoo sote-palvelustrategiahankeen osallisuusasiantuntija Liisa Jurmu tiedotteessa.

Sote-palvelustrategiatyön lähikuukausien tavoitteena on, että kevään päätteeksi käytössä on laaja aineisto asukkaiden tarpeista, maakunnan eri alueiden erityispiirteistä sekä kumppanien näkemyksistä. Aineiston pohjalta käynnistetään sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteiden määrittely Pohjois-Pohjanmaalla.

Kyselyyn voi vastata POPsoten etusivulla: popsote.fi.