Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Pian rik­ki­näi­nen t-paita lai­te­taan ke­räys­laa­tik­koon, Poh­jois-Poh­jan­maal­la pois­to­teks­tii­lin eril­lis­ke­räys on vasta suun­nit­te­lu­as­teel­la – Ou­lu­lai­sen äidin ja tyt­tä­ren käsissä van­has­ta syntyy uutta

Suomen jätelaki velvoittaa järjestämään poistotekstiilien erilliskeräyksen vuoteen 2023 mennessä. Kiertokaaren ja Lakeuden EKOn toimialueilla poistotekstiilit laitetaan vielä toistaiseksi sekajätteen joukkoon.

Oululaisen Mariannazerowasten idea syntyi, kun omat nurkat alkoivat täyttyä jo käsitöistä. – Nyt tuotteita voivat hankkia hekin, joilta käsitöiden tekeminen ei luonnistu, sanovat oululaiset käsityöharrastajat Anna Koskenkangas (vas.) ja Maria Visuri.
Oululaisen Mariannazerowasten idea syntyi, kun omat nurkat alkoivat täyttyä jo käsitöistä. – Nyt tuotteita voivat hankkia hekin, joilta käsitöiden tekeminen ei luonnistu, sanovat oululaiset käsityöharrastajat Anna Koskenkangas (vas.) ja Maria Visuri.
Kuva: Linnea Ohtamaa

Suomen jätelaki velvoittaa järjestämään poistotekstiilien erilliskeräyksen parin vuoden sisällä. Pohjois-Pohjanmaalla erilliskeräyksen kanssa ollaan suunnitteluasteella.

Tekstiilijätteen määrä on kasvanut Suomessa viimeisen parinkymmenen vuoden aikana halpavaateketjujen ja verkkokaupan yleistymisen myötä. Vuonna 2019 poistotekstiiliä kertyi Suomessa jopa 85,77 miljoonaa kiloa, kertoo Suomen ympäristökeskuksen, Turun ammattikorkeakoulun ja Lounais-Suomen Jätehuollon asiantuntijoiden tekemä tekstiilivirtaselvitys.