Jääkiekko: Kuun­te­le Kär­pät–­Sai­Pa lii­ga­ot­te­lu tästä

Kalakauppa: Nor­ja­lai­nen lohi ei ole niin kal­lis­ta kuin ihmiset ku­vit­te­le­vat

Taide: Elisa Her­net­kos­ken Vul­va-sar­ja syntyi van­hois­ta pos­ti­mer­keis­tä

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Kolumni
Tilaajille

Pe­rus­kou­lun op­pi­mää­räs­sä on luovan kir­joit­ta­mi­sen mentävä aukko

Maailmassa, jossa uutistekstit ja poliittiset puheet ovat täynnä tarinoita, on elintärkeä taito osata tunnistaa erilaiset narratiivit.

Peruskoulun oppimäärässä on oppiaineen mentävä aukko. Siinä missä kuvataiteet ja musiikki kuuluvat jo alakoululaisten lukujärjestyksiin, sanataidetta ei ole mahdollista opiskella peruskoulussa yksittäisten koulujen valinnaisia kursseja lukuun ottamatta.

Taito- ja taitoaineet sisältyvät opetussuunnitelmaan syystä. Vaikka niiden arvoa ei voida mitata tehokkuuden tai tuottavuuden mittareilla, on niillä arvokas tehtävä oppilaiden itseilmaisun vahvistamisessa ja heidän tutustuttamisessaan yhteiseen kulttuuriperintöön. Lisäksi ne tarjoavat onnistumisen kokemuksia ja yhteisöllisyyttä luovan tekemisen äärellä.

Vaikka kaunokirjallisuus on merkittävässä roolissa peruskoulujen opetuksessa, siihen syvennytään kokijan, ei tekijän roolissa. Muissa taideaineissa käytäntö seuraa teoriaa luontevasti. Musiikin teorian lisäksi tunneilla soitetaan instrumentteja, ja kuvataiteessa värioppia opiskellaan maalaamalla väriympyrä.

Kirjallisuuden opetus kuitenkin jämähtää teoriaan: opetuksessa ei synny luonnollista toimijuuden jatkumoa, jossa oppilas asettuisi itse osaksi taidemuotoa omien teostensa kautta. Pahimmassa tapauksessa kirjallisuus näyttäytyy jähmeänä instituutiona, jossa ei ole paikkaa kokeilulle ja oppimiselle.

Luova kirjoittaminen voisi oppiaineena paikata sen aukon, joka jää teoria- ja analyysipainotteisen kirjallisuuden opiskelun ja muiden taideaineiden väliin – ainerajojen ylittämiseen kannustavassa nykykoulussa se toki olisi mahdollista integroida myös äidinkielen ja kirjallisuuden opetukseen.

"Yliopistotasolla on siis tunnistettu kirjoittamisen opettamisen tärkeys, mutta peruskoulussa luova kirjoittaminen ei ole oma oppiaineensa, eikä sitä edes opeteta osana äidinkieltä ja kirjallisuutta."

Korkeakouluissa luova kirjoittaminen on vähitellen saamassa ansaitsemaansa arvostusta.

Jatka lukemista vain _eurolla_

Tutustu kuukauden ajan, voit peruuttaa milloin vain.