Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Per­ho­sen sii­vis­tä haetaan apua au­rin­ko­pa­nee­lien ke­hit­tä­mi­seen Oulussa

Marko Huttula, aurinkopaneelien tutkija Radio Kalevassa

Vuoden 2022 maailman tapahtumat toivat sähkön hinnat ja sähköomavaraisuuden kaikkien huulille. Myös ilmastonmuutos on kirittänyt jo vuosia uusiutuvien energianlähteiden kehittämistä.

Oulun yliopistosta löytyy maailmanluokan tutkimusta aurinkopaneelien teknologistä kehittämisessä. Professori Marko Huttula on yksi alan tekijöistä. Hän johtaa tutkimusta, jossa vanhojen aurinkopaneelien pintakalvoihin haetaan lisää elinaikaa ja tehoja muun muassa ottamalla oppia perhosten siivistä.

Kuuntele Huttulan haastattelu Radio Kalevan päätoimittaja Sini Salmirinteen seurassa.