Kuolleisuus: Kes­ki-ikää lä­hes­ty­vien naisten kuo­le­mat li­sään­ty­neet, ko­ro­na­ta­pauk­set eivät selitä kasvua

Laihdutus: Dia­be­tek­sen hoitoon ke­hi­tet­ty pistos vai­kut­taa lähes ih­me­lääk­keel­tä laih­dut­ta­jil­le, lue ko­ke­muk­sia

Kolumni: Kas­vi­kar­toi­tus uhkaa hiipua har­ras­ta­jien puut­tee­seen

Kolumni
Tilaajille

Pe­rä­me­res­tä uusi Per­sian­lah­ti ja vedystä uuden ajan terva – tar­vit­sem­me Suomea ja Ruotsia yh­dis­tä­vän ve­ty­put­ken

Uusi vetyä käyttävä teollisuus kerrannaisvaikutuksineen saa aikaan jopa 100 000 henkilön muuttoaallon Pohjois-Ruotsiin, Ruotsin hallitus arvioi

Terva vaurastutti 300 vuotta sitten Suomen köyhän rannikon. Myymällä maailmalle metsiemme mustaa kultaa tervaporvarit kasvattivat Oulun ja Kokkolan kaupungeiksi, jotka tänäkin päivänä tuottavat hyvinvointia maailmankaupasta koko Suomelle. Tervatulot tekivät myös Turusta ja Viipurista vientikaupan keskuksia.

Vauraus ei jäänyt vain tervakauppiaiden koteihin. Kauppiaita palvelemaan kaupunkeihin tuli käsityöläisiä, opettajia ja monien muidenkin ammattien harjoittajia, jotka edelleen kehittivät uusia kotikaupunkejaan.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.