Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Pal­kan­saa­ja­jär­jes­töt hyl­kä­si­vät so­vin­toe­si­tyk­sen, laaja hoi­ta­ja­lak­ko alkaa per­jan­tai­na – mukana myös Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ri

Kunta-alan palkansaajajärjestöt hylkäsivät odotetusti valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan sovintoesityksen keskiviikkona.

Näin ollen Tehyn ja Superin lakko alkaa kuudessa sairaanhoitopiirissä perjantaina kello kuudelta aamulla. Mukana on 25 000 hoitajaa.

Mukana ensiaallossa on myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Lakko tarkoittaa kiireettömän hoidon laajaa peruuntumista. OYS tiedotti varautumisesta ja muutoksista tiistaina.

PPSHP:n Tehyn puheenjohtaja Outi Puoskarille lakko ei tullut yllätyksenä.

– Tätä olimme toisaalta jo odottaneetkin. Ajatus on koko ajan ollut, että jos tyydyttävään sopimukseen ei päästä, niin olemme valmiita menemään loppuun asti, Puoskari sanoo.

Puoskari on vahvasti sitä mieltä, että lakolle on hyvät perusteet.

– Hoitajat ovat olleet jaksamisen äärirajoilla jo pitkään niin koronan, heikentyneiden työolojen kuin matalan palkkauksen takia. Joustettukin on.

Puoskarin mukaan alan veto- ja pitovoiman heikentyminen näkyy jo selkeästi Oulussakin, joten muutoksia tarvitaan välittömästi.

– Jos haluamme, että hoitajia on vielä tulevaisuudessakin, niin nyt on meidän aikamme. On hämmästyttävää, että tämmöisiä asioita pitää hakea lakolla.

Samoilla linjoilla Puoskarin kanssa on PPSHP:n Superin pääluottamusmies Pirjo Riehunkangas. Riehunkangas kuvailee olevansa pettynyt, kun neuvotteluissa ei päästy sopuun.

– Olisin toivonut ymmärrystä tämänhetkiselle hoitajapulalle. Nyt olisi ollut todella tärkeää tarttua asiaan ja tehdä muutoksia työolojen ja palkkauksen parantamiseksi, Riehunkangas sanoo.

Lakon piirissä ovat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymät.

– Sovittelua ei ole nyt heti edellytyksiä jatkaa, sillä mahdollisuudet edetä neuvotteluissa on tällä erää selvitetty. Sovittelua ei kuitenkaan katkaista, koska alalle tarvitaan ennen pitkää työehtosopimusratkaisut ja työrauha, Piekkala sanoo tiedotteessa.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hyväksyi esityksen, koska sen mielestä ehdotus olisi ollut riittävä kompromissi. Esityksen hyväksyminen olisi edellyttänyt työriidan kaikkien osapuolten hyväksyntää.

Hoitajien lakon seuraava osa on alkamassa kahta viikkoa myöhemmin, jolloin lakko laajenisi koskemaan 13:a sairaanhoitopiiriä ja 40 000:ta hoitajaa.

Tehy ja Super kertoivat yhteisessä tiedotteessaan, että niiden hallinnot hylkäsivät valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen yksimielisesti.

Järjestöjen mielestä ehdotus ei sisältänyt mitään elementtejä hoitajapulan korjaamiseksi, ei palkkauksellisia eikä työoloja parantavia. Ehdotus olisi niiden mukaan jopa heikentänyt nykytilaa.

– Tavanomaiset sopimuskorotukset jäivät alle muilla aloilla sovitun. Myöskään työaikoja koskevat tavoitteet eivät edenneet, tiedotteessa todetaan.

Esitys ei sisältänyt muun muassa kaikkien palkansaajajärjestöjen tavoittelemaa monivuotista palkkaohjelmaa.

Signaali työnantajalle

Sovintoesitys koski koko kunta-alan eli yli 420 000 palkansaajan, hoitajien lisäksi muun muassa opettajien, lääkäreiden, lastenhoitajien, sosiaalityöntekijöiden ja kirjastovirkailijoiden, työehtoja. Jo tiistaina esimerkiksi akavalaisia edustava neuvottelujärjestö Juko kertoi, etteivät neuvottelijat esitä sovintoesityksen hyväksymistä.

Myös hylkäyspäätöksen keskiviikkona tehnyt Jukon hallitus katsoi esityksen osoittavan arvostuksen puutetta.

– Sovintoesityksen palkankorotusratkaisu on kuin märkä rätti vasten kunta-alan asiantuntijoiden ja esihenkilöiden kasvoja. Arvostuksen sijaan se osoittaa ”kyllä palkansaajat taas joustavat” -asennetta, sanoo Jukon hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen tiedotteessa.

Piekkalan mukaan ehdotuksessa pyrittiin osaltaan edistämään henkilöstön saatavuutta, mahdollistamaan palkkausepäkohtien korjaamista ja tukemaan tuloksellisuutta edistäviä toimia paikallisella järjestelyerällä sekä muilla teksteillä.

– Esitys ei ratkaise kaikkea, mutta sen toivottiin olevan signaali työnantajille osaavan ja motivoituneen henkilöstön pitämiseksi ja rekrytoimiseksi.

Ensi viikolla ovat alkamassa Jukon kaksipäiväiset lakot Jyväskylässä ja Rovaniemellä sekä Jukon, JHL:n ja Jytyn niin ikään kaksipäiväiset lakot Turussa ja Oulussa.

Naurettava korotusehdotus

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n edustajisto hylkäsi esityksen myös yksimielisesti. Se oli edustajiston mielestä aivan riittämätön.

Puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine sanoo tiedotteessa, että esityksessä ehdotettiin kaksivuotista ratkaisua, jossa ensimmäisen vuoden palkankorotus olisi ollut yhden prosentin yleiskorotus ja yhden prosentin paikallisesti jaettava erä.

– Toinen vuosi olisi ollut vähintään yhtä naurettava: yhden prosentin yleiskorotus ja 0,9 prosentin paikallisesti jaettava erä. Kun palkkaohjelmaa ei esityksessä ollut lainkaan, tällaiset korotusprosentit eivät meille yksinkertaisesti riitä. Inflaatio laukkaa nyt niin voimakkaasti, että se syö korotukset jo ennakkoon.

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima pitää erittäin valitettavana sitä, että ehdotus jouduttiin hylkäämään.

– Sovintoehdotuksesta puuttui kuitenkin meille tärkeitä elementtejä, eikä esimerkiksi esitetty palkankorotusten malli ollut missään nimessä riittävä, hän sanoo Jytyn tiedotteessa.

30.3. kello 20.23: Uutisen tietoja päivitetty kauttaaltaan mm. puheenjohtajien kommenteilla.