Pääkirjoitus
Tilaajille

Pää­kir­joi­tus: Luonnon köyh­ty­mi­nen pitää py­säyt­tää kan­sain­vä­li­sin toimin – Suo­mes­sa tärkein kamp­pai­lu käydään met­sis­sä

Luonnon monimuotoisuuden suojelu on jäänyt hetkittäin ilmastonmuutoksen torjunnan jalkoihin. Kumpaankin työtä tarvitaan. Uhkatkin liittyvät toisiinsa. Suomessa keskeistä on hoitaa ja suojella metsiä niin, ettei biodiversiteetti kapene.

Luonnon monimuotoisuus, biodiversiteetti, elonkirjo, luonnonkirjo. Sanat tarkoittavat samaa, luontoympäristöjen lajien kirjoa.

Viime päivinä teemasta on puhuttu jo siksi, että päättyvällä viikolla on vietetty kansainvälistä luonnon monimuotoisuuden viikkoa.