Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­sä­il­ma­on­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­ko­ajal­la

OYSin uusi sä­de­hoi­to­yk­sik­kö luo­vu­tet­tiin Poh­jois-Poh­jan­maan sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – po­ti­las­käyt­töön tilat otetaan syys­kuus­sa

Uusia sädehoitolaitteita tulee yksikköön kaikkiaan viisi kappaletta.
Uusia sädehoitolaitteita tulee yksikköön kaikkiaan viisi kappaletta.
Kuva: Sami Aspelund

Oulun yliopistollisen sairaalan sädehoidon yksikön uudet tilat on luovutettu sairaanhoitopiirille.

Rakentaja luovutti tilat torstaina. Kesän aikana tiloja varustellaan ja henkilökuntaa koulutetaan. Potilaille ovet E-rakennuksessa avataan syyskuussa ja ensimmäinen potilas on tarkoitus hoitaa uusissa tiloissa syyskuussa 2022.

E-rakennus on laajuudeltaan noin 4 800 neliötä. Hankkeen budjetti on 24,3 miljoonaa euroa.

OYSin syöpäosaamiskeskuksen johtaja Hanne Kuitusen mukaan uusissa tiloissa voidaan antaa vaikuttavampaa sädehoitoa ja tilat ja niiden toiminta on suunniteltu aiempaa sujuvammaksi. Saman katon alle tulee myös sädehoidon suunnittelussa tarvittavaa kuvantamista. Tiloihin tulee myös tukipalveluita, kuten kuntoutusta, sosiaalipalveluja ja ravitsemus- ja fysioterapiaa.

Uudessa sädehoidon yksikössä tulee aluksi olemaan viisi sädehoitolaitetta, mikä on yksi enemmän kuin aiemmin. Lisäksi kuudennelle hoitokoneelle on tilavaraus.

OYSin sädehoidon yksikkö on Pohjois-Suomen ainoa sädehoitoa antava yksikkö. Siellä hoidetaan vuosittain noin 1 800 potilasta.

Uusilla laitteilla hoitokerta kestää vähemmän kuin nykyisillä laitteilla. Kuitusen mukaan uusilla laitteilla hoito vie 5–10 minuuttia, kun vanhoilla laitteilla hoitokerta kestää 15–20 minuuttia.

OYSin syöpähoidon keskuksen tiloja, kuten polikliininen toiminta ja vuodeosastot sijoittuvat parhaillaan rakenteilla olevaan F-rakennukseen.

Nyt valmistunut E-rakennus on osa OYS 2030 -uudistamisohjelmaa, jonka myötä rakennetaan uutta yliopistollista sairaalaa.