Tilaajille

Oulusta käsin jär­jes­tet­tä­väs­sä Eu­roo­pan nuorten par­la­men­tin ta­pah­tu­mas­sa yri­te­tään saada syr­jä­seu­dut mukaan kan­sain­vä­li­seen pää­tök­sen­te­koon – di­gi­taa­li­seen is­tun­toon osal­lis­tuu nuoria 10–15 maasta

Euroopan nuorten parlamentin alueellinen istunto järjestetään etäyhteyksien välityksellä Oulusta. Nuorille EYP-aktiiveille parlamenttitoiminta on opettanut kansainvälisyyttä ja innostanut osallistumaan poliittiseen keskusteluun.

Iida Salonurmi (vas.) ja Essi Lievetmursu aloittivat Oulusta etäyhteyksien välityksellä järjestettävän alueellisen istunnon valmistelut vuotta ennen itse tapahtumaa.
Iida Salonurmi (vas.) ja Essi Lievetmursu aloittivat Oulusta etäyhteyksien välityksellä järjestettävän alueellisen istunnon valmistelut vuotta ennen itse tapahtumaa.
Kuva: Jarmo Kontiainen

19-vuotiaat Iida Salonurmi ja Essi Lievetmursu johtavat viikonloppuna Oulusta käsin noin satahenkistä Euroopan nuorten parlamentin, EYP:n, alueellista istuntoa. Digitaaliseen istuntoon osallistuu satakunta pääosin 16–22-vuotiasta nuorta Euroopasta ja Suomesta keskustelemaan ajankohtaisista eurooppalaisista kysymyksistä parlamenttisimulaatioon.

Istunnon valmistelut alkoivat jo vuosi sitten, kun hakivat Euroopan nuorten parlamentin Suomen-järjestöltä lupaa alueellisen istunnon järjestämiseen. Salonurmi ja Lievetmursu kertovat, että alun perin istunnon oli tarkoitus tapahtua fyysisesti Oulussa, mutta koronavirustilanteen ja istunnon kansainvälisen luonteen vuoksi se järjestetäänkin digitaalisesti etäyhteyksien avulla.