Euroopan nuorten parlamentti
Oulusta käsin järjestettävässä Euroopan nuorten parlamentin tapahtumassa yritetään saada syrjäseudut mukaan kansainväliseen päätöksentekoon – digitaaliseen istuntoon osallistuu nuoria 10–15 maasta

Oulusta käsin jär­jes­tet­tä­väs­sä Eu­roo­pan nuorten par­la­men­tin ta­pah­tu­mas­sa yri­te­tään saada syr­jä­seu­dut mukaan kan­sain­vä­li­seen pää­tök­sen­te­koon – di­gi­taa­li­seen is­tun­toon osal­lis­tuu nuoria 10–15 maasta

20.11.2020 19:02 2
Tilaajille