Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Tilaajille

Oulussa val­mis­tel­laan esi­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mis­mal­lin muu­tos­ta – muun muassa ryh­mä­ko­koi­hin tulossa uudet ra­jauk­set

Vuonna 2023 toteutettevan muutoksen taustalla monia syitä.

Päiväkotiyrittäjä Minna Råman toivoi Kalevan jutussa syyskuussa, että yksityiset päiväkodit voisivat järjestää esiopetusta myös uudistuksen jälkeen. Arkistokuvassa Ukko Mäkiruoho ja Joona Suutari tekemässä tehtäviä Vekaralinnan päiväkodissa. Takana varhaiskasvatuksen ja eskarin opettaja Kirsikka Eskelinen.
Päiväkotiyrittäjä Minna Råman toivoi Kalevan jutussa syyskuussa, että yksityiset päiväkodit voisivat järjestää esiopetusta myös uudistuksen jälkeen. Arkistokuvassa Ukko Mäkiruoho ja Joona Suutari tekemässä tehtäviä Vekaralinnan päiväkodissa. Takana varhaiskasvatuksen ja eskarin opettaja Kirsikka Eskelinen.
Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Työryhmä on laatinut selvityksen esiopetuksen järjestämisen vaihtoehdoista elokuusta 2023 alkaen. Näkemyksiä on kysytty myös lapsilta, huoltajilta ja henkilöstöltä. Nykyisessä järjestämismallissa kaikki esiopetuksen vaatimukset eivät täyty, minkä vuoksi muutosta valmistellaan.

Mitä esiopetus on, varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi?

– Esiopetuksella tarkoitetaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna annettavaa suunnitelmallista opetusta ja kasvatusta, joka liittyy kiinteästi sekä varhaiskasvatukseen että alkuopetukseen. Perusopetuslain mukaan lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetukseen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.