Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Oulussa har­ki­taan ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta esi­mer­kik­si kun­to­sa­leil­le – vaih­to­eh­to­na ra­joi­tuk­set, jotka kos­ki­si­vat en­nen­nä­ke­mät­tö­män laajaa joukkoa toi­mi­joi­ta

Oulun kaupungin koronajohtoryhmä linjasi 1. joulukuuta yleisen maskisuosituksen ja laajan etätyösuosituksen käyttöönotosta sekä suositteli, ettei kaupungissa järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia.
Oulun kaupungin koronajohtoryhmä linjasi 1. joulukuuta yleisen maskisuosituksen ja laajan etätyösuosituksen käyttöönotosta sekä suositteli, ettei kaupungissa järjestetä yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia.
Kuva: Jussi Leinonen

Oulun kaupungin koronajohtoryhmä on päättänyt uusista toimista kaupungin heikentyneen koronatilanteen vuoksi. Johtoryhmä päätti keskiviikkona aloittaa tartuntatautilain 58d-pykälän käyttöönoton valmistelun, jolla voitaisiin rajoittaa toimintoja muun muassa sisätiloissa, joissa oleskelee samanaikaisesti yli 10 henkilöä.

Tartuntatautilain 58d-pykälän mukaiset toimet velvoittaisivat julkisilta ja yksityisiltä toimijoilta joko toimintojensa uudelleenjärjestelemistä lähikontaktien välttämiseksi tai koronapassin käyttöönottoa. Rajoitukset koskisivat myös yhteisöjä, uskonnollisia yhdyskuntia ja julkisoikeudellisia laitoksia.

Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo kertoo, että jos tartuntatautilain 58d-pykälä otettaisiin käyttöön, koronapasseja voitaisiin vaatia myös esimerkiksi kuntosaleilla ja muissa julkisissa harrastustiloissa. Vaihtoehtona olisivat tilojen käytön uudelleenjärjestelyt, joilla ehkäistäisiin tartuntavaarallisten lähikontaktien toteutumista.

– Tässä edellytetään Oulussa ennennäkemättömän laajalta joukolta toimijoita sitä, että asiakkaiden tai osallistujien lähikontakteja pystytään estämään. Siitä pitää olla kirjallinen suunnitelma ja sen toteutus tai vaihtoehtona koronapassi, Mäkitalo sanoo.

Kaupungin mukaan kaikilla pykälän velvoittamilla toimijoilla ei kuitenkaan ole koronapassia koskevan lainsäädännön mukaan oikeutta ottaa koronapassia käyttöön rajoitusten vaihtoehtona.

– Kaikki toimijat eivät pääse rajoituksista koronapassin käyttöönotolla, koska lainsäädäntö ei tunnusta esimerkiksi uskonnollisia yhteisöjä tämmöisiksi toimijoiksi. Syy on sama, miksi tasavallan presidentti joutui perumaan itsenäisyyspäivän vastaanoton, koska tasavallan presidentin kanslia on julkisoikeudellinen toimija.

Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Terttu Savolainen kertoo, että avi harkitsee paraikaa tartuntatautilain pykälien 58 ja 58d käyttöönottoa Pohjois-Pohjanmaalla.

Edellinen mahdollistaa yleisötilaisuuksien rajoittamisen nykyisestä 50 henkilöstä 20 henkilöön. Se voidaan ottaa käyttöön nopeastikin. Jälkimmäinen sisältää rajoituksia, joiden käyttöönottoon tarvitaan toimijoilta aikaa.

– 58d on pykälä, joka tarvitsee tulkintaa, sanoo Savolainen.

Päätöksiä tehdään torstaina, uusia suosituksia voimaan heti

Torstaina 2. joulukuuta kokoustavalla hyvinvointilautakunnalla on määrä päättää Tartuntatautilain 58d-pykälän mukaisten rajoitusten käyttöönotosta. Jos rajoitukset päätetään ottaa käyttöön, niitä koskevat käytännön ohjeet julkaistaan toimijoille kokouksen jälkeen.

Lisäksi kaupungin koronajohtoryhmä linjasi keskiviikkona, että kaupungissa otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, yleinen maskisuositus (myös kouluissa 6.-vuosiluokasta ylöspäin) sekä universaali maskisuositus sote-alalle.

Lisäksi kaupungin johtoryhmä suosittelee, ettei kaupungissa järjestettäisi yli 20 henkilön yksityistilaisuuksia. Suositukset astuivat voimaan heti.

Oulun kaupungin antamat suositukset ovat Pohjois-Pohjanmaan alueellisen koordinaatioryhmän tiistaina esittämien suositusten mukaisia.

Uutista päivitetty 1. joulukuuta kello 13.40 Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ylijohtajan kommenteilla.

Juttua korjattu 1. joulukuuta kello 16.22: Poistettu tieto, jonka mukaan pykälän 58d päätöksestä olisi mentävä viikko, ennen kuin rajoitukset voidaan ottaa käyttöön. Tieto ei pidä paikkansa. Rajoitukset voidaan ottaa käyttöön nopeasti.