Punkkilive: Oulusta ropisee reip­paas­ti punk­ki­ha­vain­to­ja vä­ki­lu­kuun nähden

Rakentaminen: Poh­jan­tien varteen kaa­vail­laan 60-met­ris­tä tor­ni­ta­loa

Mielipiteet: Tuu­li­voi­ma tappaa lin­tu­ja, mutta voi­ma­loi­den maa­la­mi­nen vä­hen­täi­si lin­tu­kuo­le­mien määrää

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin ak­tii­vi­sem­min kuin vuo­si­kym­me­niin

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa äänestettiin aktiivisemmin kuin vuosikymmeniin. OYY kertoo tiedotteessaan, että äänestysprosentti oli 39 prosenttia, mikä on korkein äänestysaktiivisuus sitten vuoden 1979.

Edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi. Viime vaaleissa äänesti 29,4 prosenttia. Tänä vuonna äänestys oli ensimmäistä kertaa täysin digitaalinen, sillä opiskelijat äänestivät mobiilisovelluksessa.

Vaalien suurimman paikkamäärän keräsi Tekniikan ja Talouden vaalirengas, 11 paikkaa. Suurimman vaalivoiton keräsi humanistien ja kasvatustieteilijöiden Poikkitieteellinen vaalirenas, sillä se nosti paikkamääränsä yhdeksään viime kauden viidestä paikasta.

Vaalien ääniharava oli Kokoomus-vaaliliiton Eerik Silvén. Hän sai 114 ääntä.

Edustajistovaaleissa valitaan edustajisto, joka on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin, ylioppilaslehden päätoimittajan ja opiskelijoiden edustajat yliopiston hallitukseen ja yliopistokollegioon.