Uimahallit: Oulun ui­ma­hal­lis­sa ja Ve­si-Ja­tu­lis­sa sul­jet­tu altaita bak­tee­ri­löy­dös­ten vuoksi

Pääkirjoitus: Kiitos, Lumi ja Pyry, ja hyvää matkaa ta­kai­sin kotiin

Oikeudenkäynti: Oulussa isoa huu­me­kaup­paa pyö­rit­tä­neil­le pitkät van­keus­tuo­miot

Oulun yli­opis­ton yli­op­pi­las­kun­nan edus­ta­jis­to­vaa­leis­sa ää­nes­tet­tiin ak­tii­vi­sem­min kuin vuo­si­kym­me­niin

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa äänestettiin aktiivisemmin kuin vuosikymmeniin. OYY kertoo tiedotteessaan, että äänestysprosentti oli 39 prosenttia, mikä on korkein äänestysaktiivisuus sitten vuoden 1979.

Edustajistovaalit järjestetään joka toinen vuosi. Viime vaaleissa äänesti 29,4 prosenttia. Tänä vuonna äänestys oli ensimmäistä kertaa täysin digitaalinen, sillä opiskelijat äänestivät mobiilisovelluksessa.

Vaalien suurimman paikkamäärän keräsi Tekniikan ja Talouden vaalirengas, 11 paikkaa. Suurimman vaalivoiton keräsi humanistien ja kasvatustieteilijöiden Poikkitieteellinen vaalirenas, sillä se nosti paikkamääränsä yhdeksään viime kauden viidestä paikasta.

Vaalien ääniharava oli Kokoomus-vaaliliiton Eerik Silvén. Hän sai 114 ääntä.

Edustajistovaaleissa valitaan edustajisto, joka on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Edustajisto valitsee ylioppilaskunnan hallituksen, pääsihteerin, ylioppilaslehden päätoimittajan ja opiskelijoiden edustajat yliopiston hallitukseen ja yliopistokollegioon.