Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Tilaajille

Oulun yli­opis­ton va­lin­ta­ko­keet ha­jau­te­taan laa­jem­mal­le alueel­le, Lin­nan­maan lii­kun­ta­hal­li otetaan va­lin­ta­koe­käyt­töön – “Ko­keis­sa nou­da­te­taan tark­ko­ja tur­va­jär­jes­te­lyi­tä”

Pandemiatilanteesta johtuen Oulun yliopisto tarvitsee tämän kevään valintakokeita varten tavallista enemmän tilaa. Oulun yliopiston opiskelijavalintojen kehittämispäällikkö Anne Talvio kertoo, että valintatilaisuudet järjestetään edelleen pääsääntöisesti yliopiston kampuksilla Linnanmaalla ja Kontinkankaalla.

Tänä vuonna mahdollisia valintakoetiloja on kuitenkin jouduttu kartoittamaan laajemminkin, jotta vaadittu turvaetäisyys hakijoiden kesken toteutuu.