Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Oulun yli­opis­ton tut­ki­mus: Monta lasta syn­nyt­tä­neil­lä on suu­rim­mat polvet – "Äi­tiy­des­tä voi olla pit­käl­lä täh­täi­mel­lä hyötyä luus­to­ter­vey­del­le"

-
Kuva: Ella Jokinen

Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat selvittäneet raskauksien ja synnytysten yhteyttä naisten polvinivelten kokoon ja terveyteen keski-iässä.

Tutkimus paljasti selkeän yhteyden polvinivelten koon sekä raskauksien ja synnytysten lukumäärän välillä. Yhteys oli riippumaton naisten pituudesta, painosta, liikunnallisesta aktiivisuudesta, tupakoinnista tai sosioekonomisesta asemasta.

– Raskauden, imetyksen ja yleensäkin äitiyden aiheuttama biomekaaninen kuormitus näyttäisi kasvattavan polvinivelen kokoa, tutkija Juho-Antti Junno kertoo tiedotteessa.

Luuston nivelpintojen suurempi koko voi tutkijoiden mukaan toimia suojamekanismina erilaisia niveliin liittyviä sairauksia ja vammamuutoksia kohtaan.

Raskaudella ja imetyksellä tiedetään olevan huomattavia vaikutuksia äidin hormonitoimintaan ja esimerkiksi kalsiumaineenvaihduntaan.

– Samalla tutkimusaineistolla tekemämme, vielä julkaisemattomat analyysit tukevat käsitystä, että suhteellisesti suuremmat polvet ovat myös terveempiä. Näyttää siis siltä, että äitiydestä voi pitkällä tähtäimellä olla hyötyä luustoterveydelle, Junno toteaa.

Tutkimus perustui Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 ja sen 46-vuotisseurannan tuloksiin. Tutkimusaineiston erityispiirteenä voidaan pitää monisynnyttäjien suurta osuutta. Lopullinen tutkimusjoukko sisälsi 815 naista, joista 47 oli synnyttänyt vähintään viisi kertaa.

Tutkimus on julkaistu Scientific Reports -tiedelehdessä.

Tutkijaryhmä on jo aiemmin osoittanut yhteyden liikunnan ja suuremman polven nivelpinnan koon kanssa.